تيم واتر پلو بانوان فارس سكوي دوم كشور را فتح كرد

شيراز- ايرنا- تيم واتر پولو بانوان فارس در مرحله پاياني مسابقه هاي ليگ باشگاه هاي كشور، سكوي دوم را فتح كرد.

مربي تيم فارس با بيان اين مطلب شنبه به ايرنا اظهار داشت: در اين مسابقه ها كه به مدت دو روز در استخر آزادي تهران برگزار شد، تيم موج ايرانيان تهران، قهرمان كشور شد و تيم هاي فارس و نفت آبادان هم به ترتيب دوم و سوم شدند.
شهرزاد كشتكار بيان كرد: آيدا سعدوني، صدف زحمتكش، نيلوفر سخنداني، فروغ احمدي، فاطمه برايي، هانيه صفار شيرازي، سارا زارعي، الميرا نوح پيشه، فرانه بيگي، مريم اعلايي، فاطمه ساريخاني، ثمين روحي بخش، ارغوان اختياري، پرنيا قرباني و مهرآفرين خرم دل اعضاي تيم فارس را تشكيل مي دادند.
وي اضافه كرد: نگار جوانمردي از شيراز قضاوت اين مسابقات را بر عهده داشت و سارا رويين هم سرپرست تيم فارس بود .ك/3
7368 /6118