بدهي حدود350 ميليارد توماني سازمالن راهداري به پيمانكاران

بجنور- ايرنا- مديركل ايمني و حريم راه هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور گفت: اين سازمان در حال حاضر 350 ميليارد تومان به پيمانكاران فعال در اين حوزه دارد.

مهندس مهران قرباني روز پنجشبنه در حاشيه بازديد دوره اي از شبكه راه هاي كشور به خراسان شمالي در گفت و گوي اختصاصي با ايرنا اظهار داشت: اين بدهي در بحث ايمني راه ها از قبيل علائم، خط كشي و حفاظ هاي راه است.
وي با اشاره به محدوديت منابع براي ارائه خدمات به راه ها، افزود: در اين ميان منابع عمومي نيز به دليل نوسانات قيمت نفت با مشكلاتي مواجه است.
وي گفت: با اين وجود با همفكري انجام گرفته تلاش شده تا حداقل منابع لازم براي بحث ايمني و نگهداري راه ها و افزايش ضريب ايمني تامين شود.
قرباني اظهار كرد: به همين منظور اين سازمان در دو سال گذشته پاي كار آمده و و بار كمبود منابع مالي را به دوش كشيده اند كه اميدواريم در سال آينده گشايشي ايجاد شود و منابع لازم براي اين شركت ها را تامين كنيم.
وي با اشاره به عضويت سازمان راهداري كشور در مجامع جهاني و فدراسيون جهاني راه، گفت: همين امر باعث شده تا به آخرين استانداردها و تغييرات و ضوابط دسترسي كافي داشته باشد.
وي كاهش تلفات جاده اي از 28 هزار نفر به 18 هزار نفر را نتيجه تلاش هاي سازمان هاي درگير در بحث ايمني و به ويزه اصلاح هندسي راه ها و اقدامات ايمن سازي در جهت حداكثر خودمعرفي و خوانايي و بخشندگي راه ها دانست.
مديركل ايمني و حريم راه هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور افزود: همچنين رصد نواحي مستعد حادثه و در نتيجه اقدام به منظور ايمن سازي در قالب اصلاح اين نقاط نيز در افزايش ايمني بي تاثير نبوده است.
وي اظهار كرد: هم اكنون با وجود محدوديت منابع مالي براي امور راهداري و ايمن سازي باز هم اقدامات در چارچوب استاندارد بين المللي انجام مي شود.
****اصلاح طرح هندسي نقاط حادثه خيز
قرباني در رابطه با نقاط پرحادثه نيز گفت: اين نقاط در چند دهه گذشته در چندين مرحله شناسايي و نسبت به رفع آنها در دو قالب اقدامات كم هزينه و پر هزينه به صورت اصلاح طرح هندسي مسير اقدام شده است.
وي با بيان اينكه اصلاح نقاط پرحادثه فرآيندي است كه هر سه سال يك بار در كشور تكرار مي شود، گفت: حتي در كشورهاي پيشرو نيز هنوز اصلاح نقاط پرحادثه را در برنامه كاري خود دارند چرا كه هر چه قدر وضعيت جاده در نقاط مختلف ايمن تر شوند باز هم نقاط ديگري به وجود مي آيد كه نياز به اصلاح دارند.
***شناسايي 2500 نقطه حادثه خيز
مديركل ايمني و حريم راه هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور با اشاره به ارتقاء سطح ايمني راه ها در نواحي مختلف، اظهار كرد: در اين راستا هر سه سال دو هزار و 500 نقطه حادثه خيز در كشور شناسايي و نسبت به اصلاح انها اقدام مي شود.
وي افزود: از چهار ماه گذشته نيز دستورالعمل اجرايي جديد به اين منظور ابلاغ شده كه ضوابط جديد و به روز در آن ديده شده و طي ان عوامل راهداري و پليس راه تا اوايل سال 95 بايد نسبت به بازنگري جديد اقدام كنند.
***هماهنگي خراسان شمالي با سياست هاي سازمان راهداري
قرباني در رابطه با وضعيت خراسان شمالي نيز گفت: اين استان با توجه به پيگيري انجام گرفته و برگزاري دوره هاي آموزشي و نيروي انساني موجود و عوامل متخصص كاملا با سياست هاي مركز به لحاظ ايمني هماهنگ است و متناسب با اعتبارات در قالب مورد نظر كار مي كند.
وي اظهار كرد: با اشاره به تدوين ضوابط جديد در بحث نقاط حادثه خيز و تصادفات در كميسيون ايمني راه ها، افزود: فهرست جديدي از اين نقاط نيز تهيه شده كه به مركز استان ارسال شده تا با رويكرد جديد در كميسيون نسبت به ارتقاء آنها اقدام شود.
مديركل ايمني و حريم راه هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور افزود: هم اكنون راه هاي استان نسبت به برخي استان ها در خصوص خود معرفي راه و ارائه تجهيزات و علائمي كه بتواند خوانايي كافي داشته باشد وضعيت خوبي دارند.
ط 1744 /

سرخط اخبار استان‌ها