كشتي كانتينربر كاشان آماده تحويل به كشتيراني جمهوري اسلامي است

بندرعباس- ايرنا- مديرعامل مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران گفت: تست دريانوردي و آزمايشهاي موتور سومين كشتي كانتينربر اقيانوس پيماي كاشان (ساخت ايزوايكو) در آبهاي بندرعباس با موفقيت انجام شد و آماده تحويل به شركت كشتيراني جمهوري اسلامي است.

به گزارش ايرنا، حميد رضاييان اصل دوشنبه در مراسم بازگشت اين شناور از آزمايش هاي دريانوردي با ارائه گزارشي اظهار كرد: كشتي كانتينربر كاشان آزمايش كشش و ايمني موتور و همچنين تست دريانوردي را با موفقيت انجام داده است.
وي افزود: كشتي اقيانوس پيماي كاشان پس از تحويل به شركت كشتيراني جمهوري اسلامي فعاليت خود را در آبهاي آزاد آغاز مي كند.
وي از انجام آزمايش كامل تجهيزات، بدنه و به ويژه موتور از جمله آزمايشهايي نام برد كه بايد از سوي شركت سازنده قبل از تحويل به مالك آن انجام شود.
مديرعامل مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران اضافه كرد: اين كشتي با 187 متر طول، 30 مترعرض و16 مترارتفاع ظرفيت حمل دو هزار و 200، TEU كانتينر را دارد.
وي ابراز داشت: كشتي كاشان با 11هزار و 54 تن وزن و سرعتي معادل 21 گره دريايي به سفارش سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ساخته شده است.
رضاييان اصل گفت : همه مراحل طراحي و ساخت كشتي كانتينربر اقيانوس پيماي كاشان به دست متخصصان داخلي و مطابق با استانداردهاي بين المللي ساخته شده است.
مديرعامل مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران يادآورشد: با ساخت اين كشتي توانايي و دانش ساخت اين شناورها در كلاس متوسط در مجتمع ايزوايكو به اثبات رسيد.
وي اضافه كرد: با ساخت اين شناور آخرين تعهد ما به شركت كشتيراني جمهوري اسلامي پايان يافت و توانايي ساخت كشتي تا 50 هزار تن با همين پرسنل در ايزوايكو امكان پذيراست.
كشتي كانتينر بر اقيانوس پيماي كاشان در شركت بحر گسترش هرمز به عنوان يكي از چهار شركت زير پوشش مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران (ايزوايكو) واقع در37كيلومتري غرب بندرعباس ساخته شده است.
كشتي ايران كاشان پس از كشتي هاي ايران اراك و ايران شهركرد بعنوان سومين كشتي اقيانوس پيماي ساخته شده در مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران(ايزوايكو) است.
افزون بر پنج هزار نفر در مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران با بيش از 30 سال سابقه فعاليت كه هم اكنون در قالب 'منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي خليج فارس' اداره مي شود مشغول به كار هستند.
مجتمع كشتي سازي ايزوايكو با شش زيرمجموعه كه به صورت هلدينگ مركزي اداره مي شوند در زمينه ساخت و تعمير انواع شناورهاي كوچك، متوسط و بزرگ، سازه هاي دريايي شامل سكوهاي گازي و نفتي، تعمير شناورهاي داخلي و خارجي و همچنين ساخت و تعمير سكوهاي حفاري نفتي فعاليت دارد.
6149/ 6048