نامه سرزنش آمیزعلی(ع) به والی بصره به جای خطبه مرجعیت در نماز جمعه كربلا

بغداد-ایرنا- در نماز جمعه این هفته كربلا، شیخ احمد الصافی نماینده آیت الله سیستانی همانند دو هفته گذشته، نظرات مرجعیت را در خطبه دوم (كه به خطبه مرجعیت معروف است) نداشت و به جای آن نامه تند و سرزنش آمیز حضرت امیر علی(ع) خطاب به والی بصره را قرائت كرد.

به گزارش ایرنا، خطاب این نامه عثمان بن حنیف الانصاری والی بصره است كه حضرت امیر او را به خاطر شركت در میهمانی ثروتمندان مورد شماتت قرار داده بود.
امام جمعه كربلا ضمن تشریح و تحلیل آن نامه تاریخی، خطاب به مدیران و مسئولان عراق گفت: رفتار با مردم و سیاستمداری را از حضرت امیر(ع) یاد بگیرید و ببینید چگونه با مسئولان و مدیرانش رفتار می كند و همه دغدغه اش مردم به ویژه فقرا و نیازمندان است.
وی خطاب به مسئولان كشور عراق گفت نگاه كنید و ببینید كسانی كه در قدرت قرار می گیرند و مسئولیت می پذیرند باید چگوئه با مردم رفتار كرده و جامعه را اداره كنند.
خطبه های دوم نماز جمعه هر هفته كربلا طی سال های پس از سقوط صدام دیكتاتور رژیم بعثی عراق، معروف به نظرات مرجعیت بود و آیت الله سیستانی هر هفته نظراتش را با دست خط خود برای نمایندگانش ارسال می كرد تا از این طریق نظرات مرجعیت در قبال مسائل مهم روز كشور از تریبون نماز جمعه به اطلاع عموم برسد.
اما از سه هفته پیش، شیخ احمد الصافی در خطبه های نماز خود اعلام كرد كه آیت الله سیستانی از این پس برای خطبه دوم نماز جمعه كربلا هیچ دستخطی ارسال نخواهد كرد.
این اقدام مرجعیت عالی عراق از سوی كارشناسان و تحلیلگران، از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و عمدتا واكنشی به عدم توجه دولتمردان و سیاستمداران به توصیه های ایشان تلقی شد كه عموما، حول انجام اصلاحات ، مبارزه با فساد، پرهیز از اختلافات فرقه ای و تاكید بر حمایت از نیروهای مردمی و جدی گرفتن جنگ علیه تروریسم در كشور بود.
در آخرین خطبه ای كه آیت الله سیستانی نظراتش را از تریبون نماز جمعه به اطلاع دولت و مردم عراق رساند، ایشان تاكید كرده بود كه دولت عراق برای عبور از بحران مالی فزاینده به دلیل كاهش جهانی قیمت نفت، به جای كاهش یا حذف حقوق كاركنان و رزمندگان، از هزینه های اضافی مانند ماموریت های پر هزینه خارجی بكاهد.
خاورم*4*353*1770*1144