اختلاف در اتحاديه اروپا بر سر سياست‌هاي مهاجرپذيري؛ سرخط روزنامه‌هاي آلمان/30 بهمن

برلين - ايرنا - تشديد اختلاف‌نظر در اتحاديه اروپا بر سر سياست‌هاي مهاجرپذيري، حزب مركل در سقوط آزاد در ايالت بادن بورتمبرگ، نزديك به 5 هزار مبارز به اصطلاح جهادي به اروپا برگشته‌اند؛ از مهم‌ترين عناوين خبري روزنامه‌هاي روز جمعه 30 بهمن ماه آلمان است.

***فرانكفورتر آلگماينه زايتونگ
- نزديك به 5 هزار مبارز به اصطلاح جهادي به اروپا برگشته‌اند
- پيچيده شدن مذاكرات بر سر خروج انگليس از اتحاديه اروپا
- آيا رييس سابق پورش زندان مي رود؟

***زود دويچه زايتونگ
- درگيري دولت فرانسه با سنديكاها
- مازاد درآمد چند ميلياردي ايالت‌هاي آلمان
- اختلاف نظر ترامپ و پاپ بالا گرفت

***ولت
- تشديد اختلاف‌نظر در اتحاديه اروپا بر سر سياست‌هاي مهاجرپذيري
- يك تروريست سابق ارتش سرخ در پارلمان آلمان كار مي‌كند
- اوباما تحريم‌هاي شديدتري را عليه كره شمالي اعمال كرد
- حزب مركل در سقوط آزاد در ايالت بادن بورتمبرگ

***برلينر زايتونگ
- اتحاديه اروپا اجلاس ويژه مشترك با تركيه برگزار مي‌كند
- تحقيقات پليس آلمان در رابطه با اتهامات آزار جنسي در اردوگاه پناهجويان كلن

***هاندلز بلات
- سياست پناهندگي اتريش باعث اختلاف‌نظر در اتحاديه اروپا
- بانك مركزي اروپا در 2015 بيش از يك ميليارد يورو سود داشته است
اروپام ** ف.پ ** 456 ** 1583 **