بانك اهداكنندگان سلول های بنیادی خونساز ایران در انتظار تمامی اقوام ایرانی

تهران- ایرنا- دبیر شورای ملی توسعه و نظارت بر مراكز پذیره‌نویسی اهداكنندگان سلول های بنیادی خونساز كشور گفت:شش مركز پذیره نویسی اهداكنندگان سلول های بنیادی خونساز در كشور فعال است تا با توجه به ضرورت غنای بانك اهداكنندگان، داوطلبانی را از تمامی اقوام ایرانی در بر داشته باشد.

دكتر امیرعلی حمیدیه در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: سازمان انتقال خون ایران، مركز تحقیقات خون و سرطان بیمارستان شریعتی تهران، درمانگاه شهید مطهری شیراز، بیمارستان منتصریه مشهد ، مركز تحقیقات ایمونولوژی بیمارستان مركز طبی كودكان تهران و بیمارستان طالقانی تهران، شش مركز پذیره نویسی اهدا كنندگان سلول های بنیادی خونساز فعال كشور هستند.
وی با اشاره به این كه مركز پذیره نویسی اهداكنندگان سلول های بنیادی خونساز بیمارستان طالقانی تهران به تازگی راه اندازی شده است، بیان كرد: در آینده نزدیك دیگر نیاز نیست كه داوطلبان اهداكننده به یك مركز مراجعه كنند، بلكه امكانات مورد نیاز برای ارایه خدمات در چند مركز فراهم شده است.
حمیدیه با اشاره به این كه شورا از راه اندازی مراكز پذیره نویسی در استان ها استقبال می كند، افزود: در حال حاضر چهار درخواست جدید از شهرهای تبریز، ساری، كرمان و یزد برای پیوستن به شبكه ملی اهدا كنندگان سلول های بنیادی خونساز ایران دریافت شده كه طبق آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی درحال بررسی است.
مراكز پذیره نویسی اهداكنندگان سلول های بنیادی خونساز، مراكزی برای جذب، آموزش، ثبت نام، تعیین HLA و نگهداری اطلاعات اهداكنندگان داوطلب هستند تا در صورت نیاز بیماران فاقد اهداكننده خویشاوند و پس از معرفی پزشكان معالج، شانس ادامه حیات بیماران و استفاده آنها از اهداكنندگان غیرخویشاوند افزایش یابد.
حمیدیه در بخش دیگری از اظهاراتش یادآور شد: استقبال از راه اندازی مراكز پذیره نویسی در استان ها به منظور بهره مندی از اهداكنندگان داوطلب از همه اقوام ایرانی است، زیرا نمی خواهیم فقط از یك قوم اهدا كننده داشته باشیم.
وی ادامه داد: ایران كشوری است كه از تنوع قومیت ها برخوردار است و با توجه به ضرورت غنای بانك اهداكنندگان سلول های بنیادی خونساز ایران، لازم است كه از تمامی قومیت ها اعم از فارس، لر، ترك، بلوچ و عرب،تركمن و... اهداكننده وجود داشته باشد، به ویژه در مناطقی كه مركز پیوند تاسیس شده است، باید مراكز پذیره نویسی اهدا كنندگان نیز ایجاد شود تا سلول های بنیادی خونساز اهدایی از تمام اقوام ایرانی را داشته باشیم.
حمیدیه با اشاره به این كه انجام تست ها و آزمایش های مربوط به اهدای سلول های بنیادی خونساز پرهزینه است گفت: برای رفع نیاز كشور در این حوزه، نیازمند تامین بودجه و اعتبار برای این حوزه هستیم.
علمی (4)**9340**1440