بیمارستان ولیعصر (عج) اراك رتبه درجه یك درمان گرفت

اراك - ایرنا - رئیس بیمارستان ولیعصر (عج) اراك گفت: این مركز درمانی مادر تخصصی در ارزیابی امسال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رتبه درجه یك درمانی گرفت.

دكتر سیدمحمد جمالیان روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ارزشیابی تجهیزات فنی و تخصصی، تبحر نیروی انسانی، اطلاعات پزشكان و دستیاران و سرویس های خدمات درمانی و تشخیصی به مردم از جمله شاخص هایی است كه منجر به كسب رتبه دره یك این بیمارستان از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی شده است.
وی اظهار كرد: درسال جاری چهار اتاق عمل با سرمایه گذاری 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت بهداشت و درمان به حوزه خدمات درمانی بیمارستان ولیعصر (عج) اراك افزوده شد كه شامل دو اتاق عمل ارتوپدی و دو اتاق عمل تخصصی جراحی مغز و اعصاب است.
رئیس بیمارستان ولیعصر (عج) اراك اظهار كرد: این بیمارستان پیش از این ، در مجموع شش اتاق عمل داشت كه به دلیل تراكم تقاضای عمل جراحی به ویژه بیماران تصادفی و سوانح، همواره بیش از 800 نوبت عمل برای بیماران غیراورژانسی در به مدت هشت ماه انتظار داشت.
دكتر جمالیان بیان كرد: با افزوده شدن اتاق های عمل تخصصی ارتوپدی و مغز و اعصاب، زمان انتظار عمل برای بیماران غیراورژانسی به دو ماه تقلیل یافته است.
وی یادآور شد: بیمارستان ولیعصر (عج) اراك به عنوان مركز مهم تروما(سوانح) غرب كشور ،روزانه به طور میانگین بیش از 75 عمل جراحی انجام می دهد.
وی گفت: بخش ارتوپدی این بیمارستان 40 تخت مصوب دارد اما با توجه به مراجعات بالا در حوزه سوانح و تصادف، تخت های فعال آن بیش از 66 مورد است كه عمده بیماران راهرو خواب این بخش را آسیب دیدگان نیازمند عمل جراحی شامل می شدند و با راه اندازی اتاق عمل های مذكور برنامه عمل این بیماران روان شده و رضایتمندی افزایش یافته است.
رئیس بیمارستان ولیعصر (عج) اراك خاطرنشان كرد: بخش ارتوپدی این بیمارستان روزانه بیش از 50 پذیرش دارد كه به طور میانگین 20 بیمار بستری و به 30 نفر خدمات سرپایی ارائه می شود.
دكتر جمالیان افزود: درحال حاضر چهار جراح تمام وقت و چهار جراح پاره وقت و 16 جراح عمومی در این بیمارستان به فعالیت اشتغال دارند و در سال جاری با جذب متخصصان ماهر، برنامه های جراحی های سنگین و ظریف مغز و اعصاب در این بیمارستان كلید خورده و بیماران برای خدمات جراحی دیگر نیازمند سفر به استان های همجوار نیستند.
وی توضیح داد: توسعه تجهیزات تشخیصی و درمانی این بیمارستان در یك سال اخیر رشد زیادی داشته و خرید و نصب دستگاه رادیولوژی دیجیتال با اعتبار سه میلیارد و 500 میلیون ریال از جمله آن است كه این تجهیز پزشكی پیشرفته خدمات را برای بیماران تصادفی و ترومایی آسان تر كرده و قابلیت تغییرموقعیت آن موجب می شود بیمار با لطمه سنگین جسمی برای خدمات گیری مجبور به تغییر موقعیت عكسبرداری نباشد.
رئیس بیمارستان ولیعصر (عج) اراك بیان كرد: نصب رادیولوژی پرتابل برای بیماران بستری با اعتبار یك میلیارد و 500 میلیون ریال از دیگر اقدامات در توسعه تجهیزات تخصصی بیمارستان ولیعصر (عج) در سال جاری بوده است.
دكتر جمالیان ادامه داد: با خرید دو دستگاه سونوگرافی با اعتبار دو میلیارد ریال، كلینیك سونوگرافی بیمارستان ولیعصر (عج) اراك امسال راه اندازی شد كه روزانه پذیرای یكصد بیمار بستری و 60 بیمار سرپایی است و خدمات این كلینیك معضل نوبت های طولانی سونوگرافی در اراك را حل كرده است.
وی یادآور شد: راه اندازی كلینیك قلب با اعتبار دو میلیارد ریال و ارائه خدمات تخصصی تشخیصی از دیگر اقدامات در تقویت بنیه درمانی این بیمارستان در سال جاری بوده است.
دكتر جمالیان گفت: تخت های ICU(مراقبت ویژه بیماران بدحال) در بیمارستان ولیعصر (ج) از 18 به 24 تخت رسیده كه با توجه به اینكه ولیعصر ، بیمارستان خدمات مادرتخصصی سوانح و تصادف غرب كشور است، این توسعه نقش حیاتی برای بیمارستان داشته است.
وی عنوان كرد: این بیمارستان برای خدمات دهی مطلوب حداقل به 40 تخت مراقبت های ویژه نیاز دارد اما در این مرحله از راهبردهای توسعه ای، نیاز حاد بیمارستان برطرف شده است.
رئیس بیمارستان ولیعصر (عج) اراك خاطرنشان كرد: در ارزیابی های وزارت بهداشت و درمان میزان مرگ و میر در این بیمارستان یك و 66 درصد بوده در حالیكه بر اساس استانداردها میزان مرگ و میر زیر دو درصد نشان دهنده خدمات مطلوب درمانی است.
دكتر جمالیان با بیان اینكه معضل كنونی این بیمارستان كمبود نیروی خدماتی است گفت: امسال 30 نیروی خدماتی این مركز درمانی بازنشسته شدند و هم اكنون 60 نیروی خدماتی برای انجام ماموریت های روزانه نیاز است.
وی افزود: این بیمارستان به لحاظ پرسنل پزشكی و پرستاری مطلب است اما كمبود نیروی خدماتی موجب می شود كه به ناچار مسئولیت بسیاری از خدمات برای بیمار به خود مردم سپرده شود كه این مهم نارضایتی ایجاد می كند و پیگیری برای حل این مشكل در دست انجام است.
بیمارستان ولیعصر (عج) اراك با 290 تخت مصوب و 320 تخت فعال درمانی دارای ضریب اشغال تخت بالای 90 درصد است.
استان مركزی 20 بیمارستان دارد كه مدیریت سه بیمارستان با تامین اجتماعی، دو بیمارستان خصوصی و 15 بیمارستان با حوزه دولتی است.
بیمارستان اراك تنها مركز درمانی مادر تخصصی و جنرال استان و یكی از پنج بیمارستان دولتی اراك است.ك/3
6013/