اثربخشي اوزون تراپي براي درمان ديسك كمر و گردن تاييد نشده است

تهران - ايرنا - رئيس كل سازمان نظام پزشكي گفت: اوزون تراپي به عنوان يك روش غيرجراحي براي بيماري هايي همچون ديسك كمر و گردن، نمي تواند جايگزين مناسبي براي روش كلاسيك باشد و هنوز اثربخشي آن تائيد نشده است.

عليرضا زالي روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: تزريق اوزون راهي است كه در روش هاي جديد كم تهاجمي تعريف شده اما حتي گروه هاي جهاني كه در رابطه با اوزون مقاله ارائه مي دهند، نقص اصلي آنها كمبود شواهد معتبر علمي است و به حجمي از چگالي متقن شواهدي نرسيده اند.
نوكلئوليز با اوزون(اوزون تراپي) يك روش غيرجراحي با حداقل تهاجم (شامل چند تزريق به بيمار) براي لغزش ديسك يا افتادگي ديسك كمر و گردن(ديسك پرولاپس) است.
وي تصريح كرد: موسسات معتبر اوزون تراپي در دنيا نيز از اين روش به عنوان روش درماني كنار ساير روش هاي متداول استفاده مي كنند و بطور قطع جايگزين روش كلاسيك نيست و اين موضوع مهمي است.
زالي خاطرنشان كرد: هزينه هاي بيماران در اوزون تراپي كمتر از جراحي و مداخلات ديگر نيست و بايد منتظر باشيم كه شواهد كافي براي اثربخشي، كم هزينه و ارزان بودن اين موضوع رويت شود تا بتوانيم در نظام سلامت اين راه را پياده كنيم.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي گفت: بايد به دانشگاه ها و موسسات پژوهشي بسپاريم كه يك كار تحقيقاتي و پژوهشي انجام دهند تا شواهد و ميزان اثربخشي آن مشخص شود تا بتوانيم براي بيماران از اين روش استفاده كنيم.
وي با بيان اينكه با اجراي طرح هاي تحقيقاتي و بررسي لازم مي توان درمورد انجام شيوه اوزون تراپي و يا ادامه ندادن اين روش تصميم گيري كرد، اظهار داشت: برخي مراكز درماني مجوزهايي از وزارت بهداشت براي تزريق اوزون دريافت كرده اند و بايد مجوزهاي آنها مورد بررسي قرار گيرد كه آيا مي توانند اين كار را انجام دهند زيرا بايد حتما براي اين كار انساني مجوز لازم را كسب كرده باشند.
زالي با بيان اينكه وزارت بهداشت مجوزهايي براي كارهايي شبيه اوزون تراپي صادر كرده و بايد مراكز داراي مجوز در چارچوب اين مجوز عمل كنند، تصريح كرد: قرار است برخي از اين مراكز بصورت آزمايشي فعاليت داشته باشند تا پس از انجام فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي و مشخص شدن ميزان اثربخشي، به عنوان يك روش جهت كاهش مشكلات بيماران از اين شيوه استفاده شود.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي گفت: عجله در پذيرش روش هاي نوين نبايد صورت گيرد چون خدمات گران است و تاثير آن مي تواند متفاوت باشد.
وي خاطرنشان كرد: در اين زمينه نيز بايد بگونه اي عمل شود كه مردم فريب داده نشوند چون روش هاي نوين هميشه خطر فريب مردم را بدنبال دارد، به همين منظور دانشگاه ها، وزارت بهداشت و نظام پزشكي به كمك مردم مي آيند كه فريب مردم در روش هاي نوين اتفاق نيافتد.
اجتمام(4) ** 7268 ** 1071