نگاه ويژه دولت تدبير واميد به توسعه سواحل مكران

بندرعباس - ايرنا- دوسال پيش كه دكترروحاني درجمع مردم جاسك هرمزگان حضور يافت وعده داد كه تنها راه نجات شرق كشور توسعه سواحل مكران بوده و از آن زمان تا كنون بارها ايشان و اخيرا هم معاون اول دولت تدبير واميد برهمين نكته صحه گذاشته تا عملي شود.

همجواري با آبهاي آزاد ، درصد بالاي جوياي كار، احداث پايانه دوم نفتي ، مخازن بزرگ نفت و گاز، ايجاد واحدهاي پتروشيمي ، صنايع فولاد ، آلومينيوم با جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و كمك به توسعه استان هرمزگان در كنار ديگر ظرفيت ها ، تنها بخشي از انگيزه هاي تشكيل منطقه آزاد جاسك اعلام شده است.
منطقه آزاد محدوده اي از يك كشور است كه از شمول برخي از مقررات جاري حاكم بر آن خارج بوده و با بهره گيري از مزايايي نظير معافيت هاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمركي، نبود تشريفات زائد بانكي، اداري و مقررات دست و پاگيراداري به توسعه آن منطقه كمك مي كند.
در مناطق آزاد فرآيندهاي صادرات و واردات، جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري با سهولت بيشتري ايجاد مي شود ضمن اينكه منطقه آزاد تجاري – صنعتي جاسك با در نظر گرفتن مزيت هايي ازقبيل مجاورت با آبهاي آزاد مي تواند نقش بسزايي در زمان پسا تحريم ايفاد كند.
هرچند شرق هرمزگان همپاي مركز و غرب شهرستان بندرعباس روند توسعه را طي نكرده و از لحاظي دررديف مناطق كمتر برخوردار اين استان قلمداد مي شود اما دراقدام دولت تدبير و اميد مبني بر ايجاد منطقه آزاد جاسك درآِينده اي نزديك شاهد پيشرفت و عمران آباداني در سواحل مكران با محوريت منطقه آزاد جاسك و همچنين سيريك و حتي كنارك از توابع سيستان و بلوچستان خواهيم بود.
با وجود اينكه دولت يازدهم در فروردين 93 طرح توسعه مكران و منطقه آزاد جاسك را تصويب و آن را راهي مجلس كرد ولي تاكنون به عنوان يك طرح معطل مانده روي دست نمايندگان باقي مانده كه عملي شدن آن با توجه به تعطيلي مجلس و رفتن نمايندگان به حوزه هاي انتخابيه خود به بعد از انتخابات هفتم اسفندماه ماكول مي شود.
صرف از اينكه اين طرح چقدر عملي مي شود و چه پيامدهايي خواهد داشت ولي در مجموع ايده خوبي است كه قطعه اي از اين كشور كه بكر ودست نخورده باقي مانده وارد مدار توسعه كرد و مردمان آن طعم رفاه و آسايش را بچشند وبتوانند همپاي ساير نقاط كشور حركت كنند كه نمونه آن شاهد بوديم سد جگين نزديك به پنج سال بهره برداري شده بود ولي مردم جاسك كه كنار آن بودند از داشتن آب سالم محروم بودند.
با بهره برداري از طرح انتقال آب از سدچگين به شهر جاسك بدست معاون اول رئيس جمهوري اواخر هفته گذشته استارت توسعه در شرق هرمزگان بويژه جاسك كه در كريدور توسعه شرق قرار گرفته و مي رود كه سواحل مكران را با ايجاد طرحهاي زير ساختي بويژه در زمينه نفت وگاز، صادرات ، ترانزيت وپردازش كالا به جايگاه اصلي خود برسد.
*سواحل مكران وساخت بزرگترين بندر تجاري
بعد از تامين آب كه اواخر هفته گذشته از سد جگين به شهر جاسك عملي شد وزمينه را براي رشد وتوسعه جمعيت از يك سو وساخت وساز وفعاليت هاي عمراني از سوي ديگر فراهم مي كند براي ايجاد دگرگوني در اين منطقه به زير ساخت هاي بزرگ مثل بندربراي تخليه وبارگيري كالا و همچنين واحدهاي صنعتي بزرگ ضروري بنظر مي رسد.
استاندار هرمزگان در گفت وگو با ايرنا با اشاره به موافقت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري در شرق اين استان با محوريت جاسك ابراز داشت: بخش خصوصي نيز با استقبال از برنامه هاي دولت تدبير و اميد در خصوص عمران سواحل مكران؛ درخواستي در زمينه ساخت بزرگ ترين بندرتجاري در سواحل غرب جاسك به شوراي برنامه ريزي هرمزگان ارائه كرده است.
جاسم جادري با استقبال ازطرح هاي ارائه شده از سوي بخش خصوصي گفت: سواحل شرق هرمزگان با محوريت جاسك و سيريك با مزيت هايي ازقبيل عمق زياد آب (100 تا200متر)، قرارگيري در بالادست بنادرامارات متحده عربي، فاصله بسيار كوتاه در مقايسه با ديگر بنادر بزرگ آبهاي خليج فارس با آبهاي اقيانوس هند و همچنين نزديكي به خطوط بين المللي كشتيراني مناسب ترين مكان براي اين منظور است.
وي با تاكيد بر دريامحور بودن برنامه هاي اقتصادي اين استان تصريح كرد: دسترسي به توسعه متوازن نيز تنها با جهت گيري و سوق دادن برنامه ها به سمت و سوي اين حوزه و عمل به نظريه 'بازگشت به دريا' اتفاق مي افتد.
استاندار هرمزگان با اشاره به نقش اينگونه مناطق در عمران و آباداني و همچنين جبران عقب ماندگي ها مي گويد: در همسايگي خودمان شاهد هستيم مناطقي كه جزء كشورهاي عقب مانده بودند اما با ايجاد مناطق آزاد، امروز در رديف ثروتمندترين كشورها قرار گرفته اند.
جاسم جادري با تاكيد بر تلاش براي اجراي درست و صحيح اين طرح افزود: بنا داريم با بهره گيري از نقاط ضعف و قوت ساير مناطق آزاد موجود در كشور و حتي بين المللي اين طرح را به بهترين نحو ممكن اجرايي كنيم.
وي تصريح كرد: اگر طرح منطقه آزاد تجاري صنعتي جاسك درست اجرا نشود اين منطقه به دروازه واردات تبديل و اشتغال كمي نيز درآن ايجاد خواهد شد در حالي كه ما در راه اندازي اين طرح بحث صادرات، واردات و توليد براي صادرات را پيش بيني كرده ايم.
استاندارهرمزگان از جمله مزيت هاي مناطق آزاد به حذف بروكراسي و تشريفات اداري اشاره كرد و گفت: برخي كاغذ بازي ها سرعت توسعه را كم مي كند درحاليكه مناطق آزاد از اين مساله مبرا هستند.
جادري با تاكيد بر اين مطلب كه مردم بايد منافع زودگذر خود را فداي منافع دراز مدت منطقه كنند گفت: اگر كمك و همفكري در اجراي اين طرح وجود داشته باشد با وجود طبيعت بسيار زيباي جاسك (فرورفتگي در دريا و بلندي هاي مشرف بر ساحل و سواحل شني و جنگل هاي شناور چندل و حرا) به خصوص سواحل زيبا به يكي از زيباترين مناطق ازاد كشور تبديل خواهد شد.
وي با اشاره به ضرورت ايجاد زير ساخت ها به ويژه توسعه راه هاي متناسب با منطقه آزاد جاسك گفت: جاده ميناب به جاسك و جاسك به كنارك در دست احداث است و در صورت تامين منابع مالي تا پايان سال آينده( 95 ) بطوركامل به بهره برداري مي رسد.
*بخشي ازبرنامه ششم توسعه اقتصادي كشور به عمران سواحل مكران اختصاص دارد
استاندارهرمزگان ادامه داد: بخشي از اسناد راهبردي برنامه ششم توسعه اقتصادي كشوربه موضوعات خاص ازجمله مكان محور، به عمران و آباداني سواحل مكران اختصاص دارد.
جادري با اشاره به تاكيدات رهبرمعظم انقلاب در خصوص عمران سواحل مكران اظهاركرد: احداث بندرتجاري از سوي بخش خصوصي، ايجاد مخازن بزرگ نفتي (از سوي وزارت نفت با مشاركت بخش خصوصي)، اجراي طرح هاي شيلاتي و فعاليت منطقه آزاد تجاري جاسك بعنوان محورهاي اساسي (اقتصاد دريامحور) دراين زمينه مطرح هستند.
وي با اشاره به موافقت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري در شرق اين استان با محوريت جاسك ابراز داشت: بخش خصوصي نيز با استقبال از برنامه هاي دولت تدبير و اميد در خصوص عمران سواحل مكران؛ درخواستي در زمينه ساخت بزرگ ترين بندرتجاري در سواحل غرب جاسك به شوراي برنامه ريزي هرمزگان ارائه كرده است.
**تصميم داريم بندرهاي بزرگ و ترانزيتي در سواحل مكران ايجاد كنيم
رئيس جمهوري دولت تدبير و اميد سال 92 در سفر به هرمزگان با حضور در بين مردم جاسك طي سخناني از احداث بندرگاه ويژه صادرات نفت خام به عنوان يكي از مهم ترين برنامه هاي دولت يازدهم در خصوص عمران سواحل مكران نام برد و گفت: بندرجاسك در آينده نزديك به مهم ترين مركز صنعتي و اقتصادي تبديل خواهد شد.
دكتر حسن روحاني،در آن سفر با ابراز اميدواري نسبت به احداث اين بندرگاه در دوره فعاليت دولت يازدهم افزود: تلاش داريم تا صنايع جديدي را براي توسعه اين منطقه در زمينه صنايع فولاد، آلومينيوم و همچنين پايانه و مخازن نفتي و صنايع پتروشيمي ايجاد كنيم.
رئيس دولت تدبير و اميد تصريح كرد: با استفاده از خط لوله گازي كه از اين منطقه عبور مي كند صنابع جديدي از پتروشيمي گرفته تا فولاد و آلومينيوم را در اين خطه از سواحل مكران به وجود خواهيم آورد كه بناي آن تبديل جاسك به يك منطقه آزاد صنعتي است.
دركمتر از 23 ماه از سفر اول رئيس جمهوري به هرمزگان و حضور در بين مردم جاسك، شاهد عملي شدن وعده هاي داده شده بوديم؛ به طوريكه جاسك در ابتدا به منطقه ويژه و سپس به منطقه آزاد صنعتي تبديل و لايحه آن از سوي هيات دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده كه اخيرا به تاييد كميسيون اقتصادي مجلس نيز رسيده است.
در راستاي فرامين رهبر فرزانه انقلاب در خصوص عمران سواحل مكران و همچنين برنامه هاي دولت تدبير و اميد از فروردين ماه سال 93 تاكنون برنامه هاي مختلفي در اين زمينه پيش بيني شده، كه اجراي هر يك از آنها از جمله پروژه هاي نفتي مي تواند عمران و آباداني را درشرق هرمزگان به دنبال داشته باشد.
معاون اول رئيس جمهوري در سفر روز پنجشنبه هفته گذشته خود مصادف با 15 بهمن ودر چهارمين روز از دهه فجر امسال به هنگام افتتاح طرح آبرساني از سد جگين به شهر جاسك هرمزگان به صراحت اظهارداشت:تصميم داريم بنادر بزرگ و ترانزيتي در سواحل مكران ايجاد كنيم.
اسحاق جهانگيري افزود: كشورهاي منطقه كه مي خواهند با ما كار كنند، بدانند ايران تصميم دارد بنادر بزرگ و ترانزيتي را در اين سواحل ايجاد كند و بايد بين درياي عمان وخليج فارس ودرياي سياه ارتباط برقرار كنيم و ايران بهترين مسيري است كه كالا از اين طريق به صورت ترانزيت و راه آهن به درياي سياه مي تواند منتقل شود و از آنجا به سمت اروپا برود و اين برنامه قطعي ما است كه آن را دنبال خواهيم كرد.
معاون اول رئيس جمهوري افزود: اين منطقه حتما يكي از مهمترين بندرگاه هاي صادرات نفت ايران خواهد شد و اين تصميم راهبردي است كه رئيس جمهوري گرفته اند و رهبر معظم انقلاب نيز آن را تاييد كرده اند.
جهانگيري گفت: دولت مصمم به صادرات نفت است و به همين منظور دهها واحد پالايشگاهي، پتروشيمي و صنعتي در منطقه جاسك مستقر خواهيم كرد و دولت برنامه ريزي لازم را براي مشاركت بخش خصوصي با شركاي خارجي انجام داده است.
وي با اشاره به طرح آبرساني جاسك افزود: اين طرح با بيش از 200 ميليارد تومان سرمايه گذاري امروز به بهره برداري رسيد اما واقعيت اين است كه كشور از نظر آب در منطقه خشك قرار دارد و سال گذشته در اين موقع سال يكي از دغدغه ها عبور از تابستان به دليل بحران كم آبي بود كه به لطف خداوند و تدبير وزارت نيرو و مديريت مردم تابستان سخت را پشت سر گذاشتيم.
معاون اول رئيس جمهوري گفت: هر متر مكعب آب بنا به گفته وزير نيرو سه هزار تومان هزينه دارد و اين آب به مردم 300 تومان به فروش مي رسد، بنابراين مردم بايد از مصرف بي رويه آب خودداري كنند و اين صرفه جويي در بخش هاي كشاورزي و شرب نيز صورت گيرد.
** امير سياري : در زمينه عمران سواحل مكران همكاري خوبي با دولت داريم
فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران گفت: در زمينه عمران سواحل مكران همكاري بسيار خوبي با دولت داريم واين همكاري موجب پيشرفت كارها ظرف چند سال اخيرشده و ازاين پس نيز شاهد بهترشدن و گسترش آنها خواهيم بود.
اميردريادارحبيب الله سياري در گفت و گو با خبرنگارايرنا اظهار كرد: نيروي دريايي ارتش و دولت دست به دست هم داده اند طوريكه مي توان گفت كه اين دو بعنوان مكمل هم در سواحل مكران عمل مي كنند.
فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، با بيان اينكه اگر اين همدلي و هماهنگي نبود اتفاقي نمي افتاد ابراز داشت:امروز ما بعنوان سربازان ملت درحال پيگيري مسائل هستيم و دولت نيزخوب پشتيباني مي كند.
اميردريا دار سياري با اشاره به اجراي طرح هاي عمراني از سوي دولت در سواحل مكران گفت: درچند سال اخيرجاده ميناب تا جاسك (به طول 210كيلومتر)از درجه دو به درجه يك تبديل شده وبازسازي مسيرجاسك تا كنارك موجب شده تا اين محورنيزبه بهترين مسيربراي گردشگري تبديل شود و نبايد اين همه فعاليت را ناديده بگيريم و
ما نيز درراستاي برنامه عمران مكران درحال استقرار در سواحل شرق هرمزگان و كنارك (استان سيستان و بلوچستان) هستيم.
وي با بيان اينكه استقرار نيروها در ابعاد مختلف آباداني به همراه دارد ابرازداشت: پيگيري مي كنيم كه اقدامات دولت نيز زودتر به نتيجه برسد تا شاهد پيشرفت جهشي در سواحل مكران باشيم.
به گفته وي ، دولت درمدت سه سال گذشته در مسير مواصلاتي ميناب به جاسك و كنارك پلهاي بزرگي احداث كرده كه همه فكر مي كردند ساخت آنها چندين سال ديگرزمان مي برد.
فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ، به نقل از مديران آبفاي هرمزگان پيشرفت طرح تامين آب آشاميدني جاسك را 92درصد اعلام و گفت: وصل شدن آب سد جگين به اين شهر و روستاهاي مسير كار بزرگي خواهد بود كه شرق هرمزگان را در مسير توسعه بيشتر قرار مي دهد.
اميردريا دارسياري تاكيد كرد: ازابعاد مختلف واهميت، مكران مهم ترين جاي كشوراست كه تا قبل از انقلاب به دليل خواست استكبار خيلي پيشرفت نكرده و امروز نيز هر كسي مخالفت كند پا جاي پاي انگليسي ها مي گذارد زيرا استعمار انگليس ما را از دريا و سواحل مكران دور نگه داشت.
وي ادامه داد: تنها با وجود اقتدار در دريا است كه مي توانيم ازتوسعه سواحل مكران براي پيشرفت طرح هاي دريا محور استفاده كنيم كه هم اكنون ناوهاي جمهوري اسلامي ايران با استقرار تا مدار 10درجه ، مقتدرانه در سطحي بيش ازدو تا سه هزار كيلومترمربع در حال گشت زني هستند.
فرمانده نداجا اين حضور را نشان دهنده توان ايران دانست و گفت: وقتي توان داشته باشيم امنيت در دريا برقرارمي شود و قادر خواهيم بود كه درعرصه دريا در ابعاد مختلف پروژه اقتصادي اجراكنيم و اين در حالي است كه برنامه هاي نداجا نيزبطور هم زمان جلو مي افتد.
گزارش از خليل تنيده رئيس ايرنا هرمزگان
6048

سرخط اخبار استان‌ها