حق انتفاع شهرك های صنعتی در نقاط كمتر توسعه یافته افزایش نمی یابد

مشهد- ایرنا- مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی گفت: حق انتفاع شهركهای صنعتی در نقاط كمتر توسعه یافته، در سال آینده افزایش نخواهد یافت.

علی یزدانی روز سه شنبه در جریان بازدید از شهرك صنعتی توس مشهد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، این تصمیم را بر اساس سیاستهای دولت و در راستای اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی عنوان كرد.
وی گفت: امید است با این تدبیر و فضای بازی كه در دوره پسابرجام برای توسعه سرمایه گذاری فراهم شده، به رونق فعالیت شهركهای صنعتی بینجامد.
او افزود: با تصمیم ستاد سازمان صنایع كوچك، سال آینده برای ایجاد نشاط جهت جذب سرمایه گذار به شهركهای صنعتی نقاط كمتر توسعه یافته، برنامه ریزی شده و برای ایجاد جاذبه به منظور جذب سرمایه گذاران به شهرك های صنعتی نواحی برخوردار نیز برنامه جامعی تدارك دیده شده است.
وی در خصوص مشكل واحدهای صنعتی برای تامین وثایق و تضمین های بانكی نیز گفت: بانكها نگهبان منابع مردمند و در چارچوب وظایف خود مكلفند وثایقی بگیرند تا پول مردم به آنها بازگردد و ما به منظور حمایت از فعالان صنعتی، صندوقی را در مجموعه سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایجاد كرده ایم.
یزدانی افزود: این صندوق بدون بوروكراسی زائد اداری، تا سقف 30 تا 50 میلیارد ریال ضمانت نامه برای صنعتگران صادر می كند كه می تواند كمك خوبی به توسعه سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران حوزه صنایع كوچك باشد.
در جریان بازدید مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی از شهرك صنعتی توس، شركت پرتو صنعت پاژ، تولید كننده قطعات صنایع نفت و گاز فعالیت خود را به شكل رسمی آغاز كرد.
اجرای خط انتقال و توزیع پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرك صنعتی توس پروژه دیگری بود كه امروز با حضور مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شركت شهركهای صنعتی، در شهرك صنعتی توس مشهد آغاز شد.
مدت زمان اجرای این پروژه 20 ماهه و اعتبار لازم برای انجام این طرح 160 میلیارد ریال است.
بیش از 940 شهرك و ناحیه صنعتی مصوب در كشور وجود دارد كه در بیش از 760 شهرك و ناحیه صنعتی، واحدهای تولیدی در حال بهره برداری و یا احداث هستند.
1922/5132/1772