ملي شدن پست با تصويب اساسنامه تازه كليد خورد

تهران- ايرنا- مديرعامل شركت پست جمهوري اسلامي با يادآوري تصويب اساسنامه تازه اين شركت توسط مجلس شوراي اسلامي را يادآور شد و گفت: اساسنامه تازه، اين شركت را ملي مي كند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني چهاردهم بهمن ماه امسال، با تقاضاي بررسي لايحه‌ اساسنامه‌ شركت پست جمهوري اسلامي ايران طبق اصل 85 موافقت كردند. اساسنامه‌ تازه شركت پست در كميسيون صنايع بررسي و مصوبات آن مستقيم به شوراي نگهبان ارجاع داده خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي شركت پست جمهوري اسلامي ايران، حسين مهري در مراسم ويژه بزرگداشت دهه فجر افزود: اين رويداد مهم موجب پويايي و تحرك بيش از پيش شبكه پستي شده و با تصويب نهايي اساسنامه تازه و تشكيل شركت ملي پست ايران و حضور اپراتورهاي پستي زمينه توسعه كمي و كيفي خدمات رساني شايسته تر به مردم فراهم خواهد شد.
وي تاكيد كرد: تصويب نهايي اساسنامه پست، وظيفه ها و ماموريت هاي تازه اي براي مجموعه تعريف مي كند و افق هاي نويني در عرصه خدمت رساني شبكه گشوده خواهد شد.
مهري با بيان اينكه بلاتكليفي شركت پست، آسيب هاي جدي را متوجه شبكه كرده بود، اظهار داشت: نبود سرمايه گذاري، اصلاح ساختار سازماني، مالي و فني و همچنين تبديل وضعيت كاركنان از جمله مسائلي بود كه مجموعه با آن روبرو بود.
مديرعامل شركت پست افزود: اساسنامه تازه، بهبود خدمات رساني به مردم، ارتقاي جايگاه سازماني و بهبود وضعيت كاركنان پستي را موجب خواهد شد.
وي با مروري بر تغيير رويكرد پست در دنيا و تلفيق سه وجه «فيزيكي، الكترونيكي و مالي» براي پاسخگويي بهينه به مشتريان عنوان كرد: تصويب نهايي اساسنامه وظايف و ماموريت هاي تازه اي براي پست تعريف و با ايجاد سازوكارهاي نوين، فعاليت هاي تازه اي آغاز خواهد شد.
رئيس هيات مديره با بيان اينكه علاوه بر اساسنامه، پيگير سخت و زيان آور شناخته شدن شغل نامه رساني از سوي مجلس شوراي اسلامي هستيم گفت: اميدواريم اين لايحه نيز سال آينده در دستور كار مجلس قرار گيرد و تصويب شود.
مهري با بيان اينكه پست يك شبكه مهم زيرساختي در كشور به شمار مي رود، افزود:‌ اساسنامه فصل تازه اي را براي توسعه زيرساختي پستي مي گشايد كه توسعه چشمگير خدمات پستي و شكوفايي شبكه را به دنبال خواهد داشت.
مديرعامل شركت پست بيان كرد: افزايش پرداختي ها براساس عملكرد كاركنان، تهيه تجهيزات و لوازم تازه نامه رساني، هوشمندسازي، استفاده بهينه از تجهيزات و امكانات و ... در پست صورت گرفته است.
وي افزود: البته شبكه به اين اقدام ها بسنده نكرده و بايد گام هاي بزرگ تري در شبكه انجام شود.
اقتصام(1)2078** 2023

سرخط اخبار اقتصاد