قانون حذف نمره سه سال آخر متوسطه در كنكور ابلاغ نشده است

تهران - ايرنا - رئيس مركز سنجش آموزش و پرورش گفت: ابطال قانون اعمال معدل سوم متوسطه در كنكور هنوز به اين مركز ابلاغ نشده است.

به گزارش روز شنبه گروه فرهنگي ايرنا، در پي صدور راي از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال قانون اعمال معدل سال سوم متوسطه در كنكور با توجه به اينكه اين قانون در كنكور سال ۹۳ و ۹۴ اعمال شد،‌ عبدالرسول عمادي گفت: در بحث اعمال معدل در پذيرش كنكور دانشگاه، آموزش و پرورش تنها سوابق نمرات را به سازمان سنجش اعلام مي‌كند.
وي با بيان اينكه رئيس شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، وزارت علوم است، افزود: البته از آموزش و پرورش نيز وزير و معاون آموزش متوسطه عضو شورا هستند و اگر در آن شورا موردي تصويب شود، به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش، عمادي اظهار كرد: شوراي سنجش و پذيرش دانشجو تصميم مي گيرد كه چه سوابقي در كنكور اعمال شود و اين شورا تاكنون سوابق امتحانات پايه سوم متوسطه دانش آموزان را از اين مركز در‌خواست مي كرد و از اين رو براي كنكور سال 95 نيز سوابق پيش‌ دانشگاهي در اختيارآنان قرارداده شد.
بنابراين گزارش، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور رأي، بند 2 مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در تاريخ ششم آذرماه 1392 مبني بر تاثير مستقيم و قطعي نمرات سال آخر متوسطه در كنكور سراسري را ابطال كرد.
اين راي كه در پي درخواستي براي ابطال بند 2 مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو صادر شده اشعار مي دارد از آنجا كه بر اساس قانون بايد متوسط نمرات سه سال متوسطه در كنكور لحاظ شود، مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو كه اعمال معدل سال آخر را مجاز شمرده، باطل است.
فراهنگ**1417**1027