كاهش هزينه صادركنندگان با اجراي برجام/بخش خصوصي ظرفيت زيادي در صادرات دارد

تهران- ايرنا- يك پژوهشگر اقتصادي از ظرفيت زياد بخش خصوصي براي صادرات كالا خبر داد و گفت: با اجرايي شدن برجام و لغو تحريم هاي سوئيفت هزينه هاي صادركنندگان كاهش يافته و از دلال بازي صادرات كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني جلوگيري مي شود.

به گزارش ايرنا، آرين آقابيگي روز جمعه در اولين كنفرانس صادركنندگان ايران افزود: چين، افغانستان، امارات متحده، تايوان و هند در دوران تحريم پنج مقصد صادرات كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني بودند.
وي بيان داشت: در دوران تحريم هاي ظالمانه 82 درصد صدور كالاهاي ايران به كشورهاي همسايه، چين و آسياي ميانه بوده است.
آقابيگي اظهار داشت: بخش خصوصي در صادرات كالاهاي غيرنفتي از ظرفيت هاي زيادي برخوردار است و مي تواند در 900 قلم كالايي كه ايران مي تواند آنها را صادر كند نقش مهمي بر عهده بگيرد.
اين پژوهشگر اقتصادي تاكيد كرد: با پيش بيني بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مبني بر 5.8 درصدي رشد اقتصادي ايران، چشم اندازهاي خوب اقتصاد ايران را نشان مي دهد و اظهارات برخي مقامات كشورمان مبني بر رشد چهار درصدي اقتصاد بارقه هاي اميد را در بين فعالان اقتصادي و تجاري كشور به وجود آورده است.
آقابيگي گفت: پس از 10 تا 12 سال با لغو تحريم ها و سوئيفت بار ديگر كشور در وضعيت عادي قرار گرفته است و بخش خصوصي بايد همت بيشتري را براي افزايش صادرات كالا و خدمات داشته باشد.
اين پژوهشگر اقتصادي تاكيد كرد: نبايد همه از دولت توقع داشته باشند كه در عرصه صادرات وارد شود بلكه بخش خصوصي و شركت هاي كوچك و متوسط در دوران پساتحريم در بخش صادرات كالا و خدمات مي توانند نقش بسيار مهمي را ايفا كنند.
وي گفت: در شاخص عملكرد صادرات بايد صادرات كالاهايي كه براي ايران مزيت بزرگي هستند مورد توجه قرار گيرد و شركت هاي كوچك و متوسط در توليد اين كالاها بايد اهتمام ويژه اي داشته باشند تا از ظرفيت هاي صادراتي ايران به بازارهاي جهاني استفاده بهينه شود.
آقابيگي گفت: بازارهاي منطقه اي براي صادرات كالاهاي ايراني جايگاه ويژه اي دارد و در اين راستا بايد علاوه بر حفظ بازارهاي منطقه اي شناسايي ديگر بازارهاي صادراتي براي توسعه اقتصادي كشور بسيار راه گشا خواهد بود.
در نخستين كنفرانس صادر كنندگان ايراني سياست هاي صادراتي كشور توسط شركت هاي كوچك و متوسط مورد بحث و بررسي قرار گرفت تا از ظرفيت هاي بازارهاي كشورهاي همسايه و جاده ابريشم به نحو مناسبي در رشد و توسعه اقتصادي ايران استفاده شود.
اقتصام**1108**3061**1429