امضاي تفاهم نامه همكاري ميان منابع طبيعي و آبخيزداري و اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان

بندرعباس- ايرنا- اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري و اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان به منظور گسترش همكاري و استفاده بهينه از ظرفيت ها و توانايي هاي اجرايي طرفين تفاهم نامه مشترك امضا كردند.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ايرنا، توسعه همكاري هاي دو جانبه به منظور توانمندسازي، تقويت ، توسعه و سازماندهي اتحاديه و تعاوني هاي منابع طبيعي و آبخيزداري و فراهم نمودن زمينه تشكيل و تقويت تعاوني هاي منابع طبيعي به منظور واگذاري فعاليت ها و كاهش تصدي گري هاي بخش دولتي در امر احياء و حفاظت و بهره برداري از عرصه هاي منابع طبيعي از جمله اهداف امضا اين تفاهم نامه است.
همكاري در تدوين برنامه آموزشي مشترك و تامين مدرس و كارشناس فني جهت انجام فعاليت ها و كارگاه هاي آموزشي و ترويجي مورد نياز اعضا اتحاديه و تعاوني هاي منابع طبيعي وآبخيزداري در جهت ارتقاء سطح دانش فني مديران و اعضاي تشكل هاي مربوطه ، كمك به فراهم نمودن زمينه عرضه مستقيم محصولات و توليدات تشكل هاي مربوطه با برپايي نمايشگاه هاي دائمي و فصلي از ديگر اهداف مشترك اين تفاهم نامه مي باشد.ك/3
6048/7198