موارد تكرار شونده در بیانات امام(ره) مبانی و هندسه انقلاب اسلامی است

تهران-ایرنا- رهبر معظم انقلاب موارد تكرار شونده در بیانات امام (ره) را «خطوط اساسی و اصول انقلاب اسلامی» خواندند وتاكید كردند: براساس سخنان ایشان موضوع مردم، استقلال كشور، تدین و پایبندی به مبانی اسلامی، مبارزه با استكبار و زورگویی، مسأله فلسطین، معیشت مردم، توجه به مستضعفین و رفع فقر، خطوط اصلی انقلاب هستند كه از تركیب آنها «هندسه انقلاب» به‌دست می آید.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای پیش از ظهر امروز - چهارشنبه- با امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، معاونان و كارشناسان دبیرخانه این شورا دیدار كردند.
ایشان با اشاره به پیچیدگی و ابعاد مختلف مقوله «امنیت» در دنیای امروز، وظیفه شورای‌عالی امنیت ملی را تصمیم گیری در چارچوب نگاه كلان و چند بُعدی به مقوله امنیت و وظیفه مهم دبیرخانه را «تصمیم سازی» برای ایجاد مسیر صحیح «تصمیم گیری» در شورای‌عالی امنیت ملی خواندند.
رهبر معظم انقلاب تأكید كردند: برای آنكه دبیرخانه نقش بسیار مهم تصمیم سازی را به‌درستی و به‌خوبی انجام دهد، باید فضای حاكم بر دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و جهت گیریهای آن، كاملاً منطبق بر «تفكر صحیح و خالص انقلابی و حزب اللهی» باشد.
رهبر انقلاب اسلامی با تأكید بر اینكه امنیت یكی از حیاتی ترین نیازهای جامعه است و بر همین اساس در قرآن كریم بارها به آن اشاره شده است، افزودند: امروز مقوله امنیت از یك موضوع نظامی و امنیتی صرف خارج شده و دارای ابعاد اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، روانی و اخلاقی است.
حضرت آیت الله خامنه ای وظیفه اصلی شورای‌عالی امنیت ملی را نگاه جامع به مقوله امنیت و با در نظر گرفتن همه ابعاد آن، خواندند و گفتند: دبیرخانه شورا باید وظیفه مهم تصمیم سازی را به گونه ای انجام دهد كه تصمیم گیری های شورای‌عالی امنیت ملی در چارچوب نگاه صحیح و چند بُعدی به مقوله امنیت باشد.
ایشان با اشاره به فعالیت های مختلف دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، خاطرنشان كردند: انجام صحیح نقش تصمیم سازی دبیرخانه منوط به حاكم بودن «فضای صددرصد انقلابی» در این نهاد است زیرا اگر جهت گیری های زاویه‌دار با انقلاب اسلامی در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی تأثیرگذار شود، نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد.
رهبر انقلاب با تأكید بر این كه «جهت گیری و گرایش های انقلابی»، توهمات و كلیات محض نیستند، افزودند: گرایش ها و جهت گیریهای انقلابی، واقعی و كاملاً روشن و واضح و مبتنی بر بیانات امام (ره) است.
حضرت آیت الله خامنه ای به تلاش برخی برای جابجایی خطوط اصلی و روشن انقلاب اشاره و تأكید كردند: امام(ره) «مظهر انقلاب اسلامی» است و بر همین اساس، بیانات ایشان كه در دهها جلد كتاب مدون شده، «مبانی انقلاب» است.
ایشان موارد تكرار شونده در بیانات امام(ره) را «خطوط اساسی و اصول انقلاب اسلامی» خواندند و گفتند: براساس سخنان امام(ره)، موضوع «مردم»، «استقلال كشور»، «تدین و پایبندی به مبانی اسلامی»، «مبارزه با استكبار و زورگویی»، «مسأله فلسطین»، «موضوع معیشت مردم»، «توجه به مستضعفین و رفع فقر»، خطوط اصلی انقلاب هستند كه از تركیب آنها «هندسه انقلاب» به‌دست می آید.
رهبر انقلاب با تأكید بر این كه تصمیم های شورای‌عالی امنیت ملی باید در چارچوب خطوط اصلی انقلاب باشد، خاطر نشان كردند: باید در شورای‌عالی امنیت ملی و دبیرخانه این شورا، «تفكر انقلابی صحیح و خالص حزب اللهی» حاكم باشد.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، برخی تفكر انقلابی را قبول نداشتند و برخی هم با اینكه در داخل نظام بودند اما اعتقادی به مبارزه با استكبار نداشتند كه باید در مقابل این جریان ایستاد.
ایشان با یادآوری این كه در 37 سال گذشته، همواره مبارزه وجود داشته است، گفتند: البته امروز به‌واسطه شیوه‌های جدید و پیچیده دشمن، همچون موضوع فضای سایبری و تأثیرات فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و ضد امنیتی آن، این مبارزه سخت تر و حساس تر شده است.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تأثیر آرام و بی سر و صدای شیوه های جدید در «امنیت زیر پوستی جامعه» خاطرنشان كردند: شورای‌عالی امنیت ملی باید به همه این مسائل در بخشهای مختلف رسیدگی و تصمیم گیری كند و بر همین اساس دبیرخانه شورا نیز باید با اندیشه كارآمد و تلاش خستگی ناپذیر و كار كارشناسی مبتنی بر تفكر انقلابی، تصمیم سازی صحیح را برای مقابله با شیوه های پیچیده و جدید ضد امنیتی انجام دهد.
حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنان خود، امیر دریابان شمخانی را در ردیف یادگاران بسیار خوب دوران دفاع مقدس خواندند و از زحمات و تلاش های دبیرخانه شورا در تهیه گزارش های كاربردی و بهنگام در موضوعات مختلف قدردانی كردند.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، با بیان گزارشی از فعالیت های دبیرخانه، «سیاستگذاری»، «هماهنگی» و «نظارت» را سه مأموریت اصلی شورای عالی امنیت ملی دانست و گفت: دبیرخانه شورا، حمایت و پشتیبانی تخصصی از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را برعهده دارد و این ظرفیت همواره باید در خدمت سیاست های كلان نظام و رهبری باشد و ارتقا یابد.
سیام**3070** 1336