فعاليت هاي گروهي متخصصان در حوزه علوم شناختي حمايت مي شوند

تهران- ايرنا- دبير ستاد توسعه علوم و فناوري‌هاي شناختي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با بيان اينكه فعاليت‌هاي گروهي متخصصان حوزه‌هاي مختلف در كاربردي كردن علوم شناختي حمايت مي‌شوند، افزود: براي اين منظور شرايط و امتيازات ويژه‌اي درنظرگرفته شده است.

به گزارش روز سه شنبه گروه علمي ايرنا از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، كمال خرازي در جلسه هم انديشي با روسا، مديران و معاونان آموزشي و پژوهشي دانشگاه كرمان افزود: همراهي علم و ثروت با انگيزه بالاي اساتيد و متخصصان كرماني موجب رشد و توسعه علمي در اين استان به ويژه در زمينه علوم و فناوري‌هاي شناختي شده است.
وي با تاكيد بر نقش اين ستاد در توسعه حوزه علوم و فناوري‌هاي شناختي در كشور و ايجاد تعامل بين حوزه‌هاي مختلف تخصصي بيان كرد: آشنايي با كاركردهاي مغز و ذهن و كاربردي شدن آنها در زندگي روزمره از اهداف فعاليت‌هاي ستاد است كه براي رسيدن به آن از فعاليت‌هاي گروهي متخصصان حوزه‌هاي مختلف حمايت مي‌شود و شرايط و امتيازات ويژه‌اي براي آنها درنظرگرفته شده است.
خرازي ادامه داد: رشته علوم اعصاب در حوزه علوم شناختي مبنا و پايه قرار دارد و فعاليت‌ها و پژوهش‌هاي برجسته‌اي در اين زمينه در كرمان صورت گرفته است، اما نياز بعدي توجه و مبنا قرار گرفتن دانشگاه و مركزيت آنها در اجراي پروژه‌ها است به نحوي كه وظيفه اصلي و محوري با مراكز دانشگاهي بر اساس شرايط مالي و تجهيزات و توان آنها باشد.
مجيد نيلي احمدآبادي مدير گروه پژوهش ستاد علوم شناختي نيز در اين نشست با بيان اينكه وظيفه ستاد برنامه ريزي فرادستگاهي است، افزود: اين وظيفه از سوي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري براي ستاد مصوب شده است؛ روش ستاد استفاده از نظر متخصصان داخلي و بين المللي براي رصد شرايط مراكز علمي و فناوري كشور و دنيا و استفاده از نظرات اساتيد و هيات علمي در راستاي سياستگذاري و ارائه حمايت‌هايي است كه بتواند اين اهداف را پيش برد.
به گفته وي، مهمترين اولويت‌هاي ستاد در بخش پژوهش، مطالعات كاربردي و پايه است كه در بخش مطالعات كاربردي، سنجش، پيشگيري و پايش اختلالات شناختي فراگير است؛
اعتياد نيز در اين بخش قرار مي‌گيرد و بيشترين تاكيد آن بر آسيب‌هاي شناختي وارده مربوط به اعتياد است.
نيلي احمدآبادي بيان كرد: ستاد در بخش پژوهش درحال پايش وضعيت كشور و شناخت افرادي است كه قادر به فعاليت به صورت گروهي هستند و در نهايت فعاليت‌هاي جدي بين رشته‌اي به گروه هايي واگذار خواهد شد كه انجام كارگروهي را پيش از اين ثابت كرده‌اند.
وي گفت: از آنجا كه ستاد درحال تشكيل تيم بزرگ بين دانشگاهي براي موضوع اعتياد در تمام گرايش‌هاي باليني، كاربردي، مطالعات پايه و پيشگيري است و همچنين با توجه به ظرفيت خوب كرمان در بخش دانشگاه هاي علوم پزشكي، باهنر و آزاد اسلامي و نيز مراكز تحقيقاتي، اين استان نيز بخشي از اين وظيفه را برعهده مي گيرد.
علمي (1)** 9340**1834

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش