مديرعامل شركت آب منطقه اي قم: الگوي رفتاري شهروندان در مصرف آب اصلاح شود

قم - ايرنا - مديرعامل شركت آب منطقه اي قم گفت: با توجه به وضعيت موجود در حوزه منابع آب استان نياز است الگوي رفتاري شهروندان در مصرف آب اصلاح شود.

به گزارش ايرنا، احمد حاجي حسيني مسگر روز يكشنبه در آيين افتتاحيه طرح ملي دانش آموزي نجات آب(داناب) استان قم در سالن همايش هاي خانه علوم و فنون با اشاره به ضرورت فرهنگ سازي پيرامون استفاده از منابع آب افزود: اجراي اين طرح نشان دهنده مناسب نبودن وضعيت منابع آب موجود و لزوم اطلاع رساني در اين مورد است.
وي بيان كرد: براي حل مشكل آب نياز است كه همه افراد جامعه به خصوص فرهنگيان و دانش آموزان با شناخت بحران هايي كه در اثر از بين رفتن منابع آب ايجاد مي شود، در جهت حفظ اين منابع حياتي تلاش كنند.
حسيني مسگر گفت: حفظ محيط زيست و رفع مشكلات آن مانند پديده خشكسالي بدون توجه به وضعيت منابع آب ممكن نيست و بايد با اصلاح الگوي رفتاري جامعه در مصرف منابع آب، اين نعمت الهي را به آيندگان انتقال داد.
وي افزود: طرح داناب تلاش مي كند تا نگرش افراد جامعه را نسبت به منابع آب تغيير دهد و در همين راستا از ظرفيت آموزش و پرورش در فرآيند فرهنگسازي و آموزش ميان مردم، استفاده مي شود.
وي با اشاره به اينكه بزرگترين مشكل در حوزه آب، عدم تعادل ميان منابع و مصارف است، گفت: دولت بيش از 150هزارميليارد ريال براي افزايش منابع آب استان قم هزينه كرده است.
مديرعامل شركت آب منطقه اي قم با اشاره به اينكه شاخص منابع آب تجديد پذير در طول ساليان اخير از حدود 5 هزار متر مكعب به 500 متر مكعب رسيده است گفت: هر شهروند قمي روزانه به طور ميانگين 250 تا 300 ليتر آب را براي شرب و بهداشت مورد استفاده قرار مي دهد در حالي كه اين ميزان در كشورهاي توسعه يافته و در مناطقي كه از لحاظ شاخص منابع آب بسيار بهتر از ما هستند بين 100 تا 150 ليتر است.
وي بيان كرد: در سياست گذاري هاي كلان مساله آب در تمامي حوزه ها مهم تلقي مي شود و در حال حاضر داشتن منابع آبي مناسب يك شاخص مهم در جذب سرمايه گذاران بين المللي است.
وي با بيان اينكه 90 درصد منابع آب در بخش كشاورزي مورد بهره برداري قرار مي گيرد، افزود: توجه به بحث آب مجازي كه نشان دهنده ميزان آبي است كه براي توليد يك محصول استفاده مي شود مي تواند در استفاده بهتر از منابع موجود مورد توجه قرار گيرد.
حسيني مسگر با اشاره به اينكه تغييرالگوهاي رفتاري مردم با توجه به محدوديت هاي محيطي در حفظ منابع آب نقش تعيين كننده اي دارد، گفت: در منطقه اي مانند استان قم بايد محصول هايي توليد شود كه آب كمتري مصرف مي كند.
وي با اشاره به ضرورت اطلاع رساني پيرامون منابع آبي هر منطقه گفت: الگويي كه هم اكنون در خصوص استفاده از منابع آبي در ميان مردم رايج است با ظرفيت هاي زيست محيطي و اقتصادي هماهنگي لازم را ندارد.
حسيني مسگر ادامه داد: هزينه اي كه امروز بابت رساندن آب به خانه ها از مردم گرفته مي شود بسيار كمتر از قيمت واقعي است و اگر بخواهيم در مسير توسعه و اقتصاد مقاومتي حركت كنيم بايد ارزش منابع آب موجود را بدانيم.
وي با اشاره به رسالت فرهنگيان در فرهنگسازي براي استفاده بهينه از منابع آب در ميان دانش آموزان و خانواده هاي ايشان افزود: اگر روند به همين صورت ادامه يابد در بحث امنيت غذايي، حفاظت از منابع طبيعي و توسعه پايدار با مشكل رو به رو مي شويم.
حسيني مسگر گفت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي منابع آبي استان قم از لحاظ كمي و كيفي با رشد خوبي مواجه بود كه بايد با استفاده صحيح از آنها شكر اين نعمت را به جاي آورد.
معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش استان قم نيز در اين آيين گفت: امروز كمبود منابع آب در جوامع مختلف به بحراني جهاني تبديل شده است.
عليرضا ياري با اشاره به نقش تعيين كننده آموزش و پرورش در فرهنگسازي و ارائه الگوهاي رفتاري مناسب به جامعه افزود: مساله آب و استفاده صحيح از منابع آن بايد در برنامه هاي آموزشي مورد توجه فرهنگيان و دانش آموزان باشد.
وي با اشاره به اينكه طرح داناب در واحدهاي آموزشي دوره متوسطه اول اجرا مي شود، ادامه داد: وجود 250 واحد آموزشي متوسطه اول در استان كه 52 هزار دانش آموز را تحت پوشش خود دارد، فرصت مناسبي براي فرهنگ سازي را ايجاد كرده است.
طرح ملي دانش آموزي نجات آب (داناب) با همكاري اداره كل آموزش و پرورش استان و شركت آب منطقه اي قم براي چهارمين سال متوالي در استان قم اجرا مي شود. ك/3
/7405/ 1175

سرخط اخبار استان‌ها