اقبال روستاييان و عشايرخراسان شمالي به بيمه اجتماعي70 درصد كاهش يافت

بجنورد- ايرنا- مدير دفتر صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير خراسان شمالي گفت: از ابتداي امسال تاكنون اقبال گروه هدف از بيمه اجتماعي نسبت به مدت مشابه پارسال 70 درصد كاهش يافته است.

عليرضا اسدي روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: اين كاهش در حالي است كه در سال گذشته اقبال روستاييان و عشاير اين استان به بيمه اجتماعي حتي در سال گذشته به هفت برابر نيز رسيده بود.
وي علت اين كاهش را درآمد پايين كشاورزان، روستاييان و عشاير، خشكسالي و كاهش توليدات بخش كشاورزي و كمبودنقدينگي آنان، آگاه نبودن از مزاياي بيمه و نبود فرهنگ بيمه در بين اين قشر عنوان كرد.
وي گفت: برداشت سقف سني و همچنين بيمه كردن كشاورزان ساكن در شهر از ديگر دلايل افزايش اقبال قشر روستايي به دريافت خدمات بيمه اي در سال گذشته بوده است.
وي با بيان اينكه در 9 ماه امسال دو هزار و 60 خانوار با حدود هفت هزار و 300 نفر خود را بيمه اجتماعي كرده اند افزود: پارسال در همين مدت هفت هزار و 308 خانوار از افراد جامعه هدف استان، خود را بيمه اجتماعي كرده بودند.
وي گفت: با وجود اينكه در سال جاري از نظر بيمه اجتماعي نسبت به پارسال كاهش داشته ايم اما هنوز نير در رتبه 10 كشوري در شاخص جذب هستيم.
مدير دفتر صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير خراسان شمالي گفت: تاكنون 36 هزار و 117 خانوار از كشاورزان، عشاير و روستاييان اين استان زير پوشش بيمه اجتماعي قرار دارند.
وي جمعيت مشمول طرح بيمه اجتماعي را 122 هزار و 105 خانوار عنوان كرد و افزود: هم اكنون تنها 29/6 درصد از جمعيت مشمول خود را بيمه كرده اند.
اسدي از تمامي روستاييان و عشاير خراسان شمالي خواست تا خود را بيمه تامين اجتماعي كرده و از مزاياي عضويت در اين صندوق استفاده كنند تا همانند كارمندان بعد از بازنشستگي نيز حقوق بگيرند.
براساس سرشماري نفوس و مسكن سال 1390،خراسان شمالي 867 هزار نفر جمعيت دارد كه 51.71 درصد آنان در شهرها و 48.83 درصد در مناطق روستايي سكونت دارند.
حدود پنج هزار خانوار از جمعيت خراسان شمالي مشتمل بر حدود 30 هزار نفر نيز عشاير هستند.ك/3
3007/ 6042

سرخط اخبار استان‌ها