فراخوان هم انديشي تعليم و تربيت و سبك زندگي اسلامي در مدرسه منتشر شد

تهران - ايرنا - فراخوان هم‌انديشي «تعليم و تربيت و سبك زندگي اسلامي در مدرسه» از سوي پرديس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد.

به گزارش روز يكشنبه گروه فرهنگي ايرنا از دانشگاه امام صادق(ع) هم‌انديشي «تعليم و تربيت و سبك زندگي اسلامي در مدرسه» با همكاري دانشگاه فرهنگيان در اسفندماه 94 در تهران برگزار مي شود و فرهنگيان، دانشجويان،‌ حوزويان و محققان كشور مي توانند آثار پژوهشي خود را تا 20 بهمن به دبيرخانه اين هم انديشي ارسال كنند.
اين هم انديشي به منظور ارائه دستاورد، تجارب و ايده هاي نوين فرهنگيان در زمينه هاي الزامات مديريت آموزشي مبتني بر سبك زندگي اسلامي، ارتقاي كيفيت آموزشي و سبك زندگي اسلامي، اقتضائات ترويج سبك زندگي اسلامي در تربيت معلم و توانمندسازي دانش آموزان در پيشبرد سبك زندگي اسلامي برگزار مي شود.
از ديگر موضوع هايي كه در اين همايش مورد بررسي قرار مي گيرد، مي توان به فرهنگ سازي استفاده از فضاي مجازي در مدارس در راستاي سبك زندگي اسلامي، نقش مشاركت دانش آموزان در ترويج سبك زندگي اسلامي، نقش مشاركت دانش آموزان در ترويج سبك زندگي اسلامي و نقش مشاور در تبيين سبك زندگي اسلامي اشاره كرد.
از بين مقاله هاي دريافت شده پس از بررسي توسط استادان مجرب، تعدادي برگزيده خواهند شد كه برخي توسط نويسندگان ارائه و برخي ديگر به صورت پوستر در روز هم انديشي ارائه خواهد شد و همچنين جوايز نفيسي به مقالات برتر اهدا و به تمام افراد ثبت نام كرده و شركت كننده گواهي معتبر حضور در هم انديشي ارائه خواهد شد.
علاقه مندان مقالات خود را از طريق ايميل ravabet@isuw.ac.ir و سايت www.isuw.ac.ir بخش همايش و جشنواره به دبيرخانه هم‌انديشي تعليم و تربيت و سبك زندگي اسلامي در مدرسه ارسال كنند.
فراهنگ**1003**1027