سازمان همکاری شانگهای به نیروی مهمی برای حفظ صلح جهانی تبدیل می شود # پکن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/03/85 خارجی.سیاسی.چین. عضویت کشورهای مهم آسیای مرکزی، چین و روسیه در سازمان شانگهای و وجود چهار کشور ایران ، مغولستان ، هند و پاکستان به عنوان ناظر، موجب شده است تا این سازمان به تدریج به نیروی مهمی برای حفظ صلح در منطقه و جهان تبدیل شود. این درحالی است که اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در روز پنجشنبه این هفته درشهرشانگهای در شرق چین، گام مهم دیگری برای تبدیل شدن آن به سازمانی مقتدر منطقه ای خواهد بود. از اهداف اصلی سازمان همکاری شانگهای تبدیل شدن به قدرت و نیروی عمده ای برای پیشبرد صلح ، توسعه و ثبات جهان است. سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان منطقه ای ، با چالش های ناشی از فرایند جهانی شدن اقتصاد مقابله کرده و درصدد مساعدت به فرایند چند قطبی شدن سیاسی در جهان است. سازمان همکاری شانگهای در پنج سال گذشته پس از تاسیس آن در زمینه های اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و تجاری گام های مهمی برداشته است. سازمان همکاری شانگهای اکنون به عنوان یک سازمان منطقه ای و بین المللی مورد توجه جهان است و نیروی مهمی برای همکاری های گسترده کشورهای عضو و ناظر می باشد. اعضای سازمان همکاری شانگهای در سال های گذشته همکاری های منطقه ای خود را گسترش داده اند و درصدد مساعدت به پیشبرد نظم نوین اقتصادی وسیاسی جهان هستند و دادن جایگاه ناظر به چهار کشور مذکور از جمله ایران نیز در همین راستا بوده است. سازمان همکاری شانگهای با توجه به یکی از اهداف خود که مسایل امنیتی و مبارزه با مواد مخدر است به وضعیت افغانستان بسیار توجه دارد ودرصدد تقویت مبارزه با تروریسم ، مباره با موادمخدر ، توسعه چند قطبی شدن ، دمکراتیزه کردن روابط بین المللی و همگامی با جهانی شدن اقتصاد ومقابله با چالش های اقتصادی منطقه ای است. اعضای این سازمان وناظران آن تاکیددارند که باوجود تنوع فرهنگی و اجتماعی میان کشورهای عضو ناظر، باید به حقوق بشر احترام گذاشت و گفت و گوی تمدن- ها را ادامه داد. مسایل امنیتی از جمله محورهای همکاری اعضای سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر می باشد و اصل و محور آن مبارزه با تروریسم ، افراط گرایی و تجزیه طلبی است. تجزیه وتحلیل اطلاعات و تبادلات اطلاعات میان کشورهای ذی ربط سازمان همکاری شانگهای درراستای مبارزه باتروریسم وتوسعه تبادلات اقتصادی، تجاری، فرهنگی و سیاسی ، این سازمان را بسیار مقتدر کرده است. قرار است در اجلاس سران این سازمان در هفته جاری در بزرگترین شهر و بندر تجاری و اقتصادی چین یعنی شانگهای ، اسنادی در زمینه تبادلات اقتصادی و همکاری های سیاسی کشورهای عضو نیز امضا شود. ازجمله طرحهای همکاری کشورهای عضوو ناظر در این سازمان می توان به همکاری در بخش های محیط زیست ، مخابرات ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، سرمایه گذاری، گمرک ، منسوجات ، حمل و نقل ، انرژی و کشاورزی اشاره کرد. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و چهار کشور ناظر اعتقاد دارند که همکاری های امنیتی ، سیاسی و اقتصادی در چارچوب این سازمان و براساس منافع متقابل قابل توسعه می باشد. آنان امیدوارند که با استفاده از توانایی های بالقوه کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای، همکاری های این سازمان در آینده براساس منافع ملی، منطقه ای و جهانی توسعه یابد. کشورهای مغولستان، ایران، هند و پاکستان که دارای جایگاه ناظر می باشند، همکاری نزدیکی با این سازمان برقرار کرده اند و این سازمان تبادلات با دیگر سازمان های بین المللی از جمله "آسه آن" و کشورهای مشترک المنافع را گسترش داده است. آساق/276/

سرخط اخبار جهان