رايزني استاندار خراسان جنوبي با وزير كشور در تهران براي رفع مشكل استان

بيرجند - ايرنا - استاندار خراسان جنوبي با حضور در شوراي معاونان وزارت كشور كه با حضور وزير ، معاونان و مشاوران رحماني فضلي وزير كشور برگزار شد، مشكل استان را در حوزه هاي مختلف پيگيري كرد.

به گزارش روز شنبه اداره كل روابط عمومي استانداري خراسان جنوبي، وجه الله خدمتگزار ، افزود: در اين جلسه علاوه بر بررسي مشكل، ظرفيت هاي استان نيز مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت و وزير كشور نسبت به رفع مسائل و كمك به استان در زمينه هاي مختلف دستور لازم صادر كرد.
** عملياتي شدن بيشتر مصوبه هاي كاروان تدبير و اميد در خراسان جنوبي
استاندار خراسان جنوبي در اين جلسه به سفر مقام هاي كشوري در سال هاي اخير از جمله سفر كاروان تدبير و اميد به استان اشاره كرد و افزود: بخش اعظم مصوبه و تصميم هايي كه در اين سفرها اخذ شد، عملياتي شده است و بخش ديگري در دست پيگيري است اميد مي رود با توجه به شرايط ايجاد شده شاهد تحقق هرچه سريعتر آنها باشيم.
وي خراسان جنوبي را داراي ظرفيت هاي بسيار بالايي در بخش هاي مختلف دانست و تصريح كرد: در كنار توانمندي هاي استان، خراسان جنوبي با مشكل و محدوديت هايي نيز مواجه است كه اين امر توجه ويژه مسئولان كشوري را مي طلبد تا بتوان در يك بازه زماني مشخص نسبت به رفع آنها اقدام لازم انجام داد.
وي به امنيت بالا در استان اشاره كرد و افزود: امنيت پايداري كه در خراسان جنوبي وجود دارد به عنوان يك زيرساخت مهم مي تواند مورد توجه سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي قرار گيرد و به نوعي تقويت كننده مولفه هاي امنيتي كشور باشد كه مي طلبد براي حفظ و تقويت امنيت پايدار استان توجه جدي تري از سوي مركز صورت گيرد.
** توجه دولت به تثبيت جمعيت در مرزها و روستاها
خدمتگزار تثبيت جميعت در نقاط مرزي و روستاها را از جمله سياست هاي كاري دولت تدبير و اميد دانست و تصريح كرد: قطعا توجه به اين امر مي تواند موجب حفظ و تقويت امنيت پايدار در استان شود.
وي بخش توليد را مورد تاكيد جدي قرار داد و افزود: برخي راهكارها و پيشنهادها مرتبط با ارائه فرصت هاي سرمايه گذاري استان از جمله معرفي توانمنديها و ظرفيت ها در زمينه تجارت خارجي و جذب سرمايه گذاي خارجي از طريق برپايي نمايشگاههاي اختصاصي استان در مركز نيز مورد بررسي قرار گرفت.
وي ادامه داد: همچنين شركت در نمايشگاههاي ملي و بين المللي ،بررسي كارشناسي بازارهاي هدف ، معرفي قابليت ها و فرصتهاي سرمايه گذاري به فعالان اقتصادي، سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج و سرمايه گذاران خارجي مي تواند مورد توجه قرار گيرد.
خدمتگزار استفاده از ديپلماسي براي حمايت از اهداف اقتصادي از طريق نمايندگي وزارت امور خارجه در استان را مورد تاكيد قرارداد و تصريح كرد: دعوت از سفيران و كارشناسان تجاري و اقتصادي سفارتخانه هاي خارجي، برگزاري جلسات مشترك عمومي با سفيران خارجي و برخي مديران كل وزارت امور خارجه در تهران با هدف معرفي توانمنديهاي استان و جذب سرمايه گذاي خارجي در حوزه هاي مختلف و پيگيري مصوبه جلسه مشترك ياد شده از طريق دستگاههاي اجرايي براي به نتيجه رساندن آنها از جمله اقداماتي است كه در اين زمينه به انجام رسيد.
** توسعه بخش معدن براي رشد اقتصادي استان ضروري است
وي توسعه بخش معدن و صنايع وابسته به آن را مورد تاكيد قرار داد و افزود: با توجه به ذخاير فراوان (و گاه منحصر بفرد) معدني اعم از فلزات و غير فلزات، سنگهاي زينتي و غير زينتي و پتانسيل توسعه اين بخش و امكان رشد و توسعه صنايع بالا دستي و پايين دستي اين بخش مي توان با رويكرد افزايش ارزش افزوده در اين بخش اقتصادي با فاصله گرفتن از خام فروشي، برنامه هايي را در توسعه اين بخش در دستور كار قرار داد.
خدمتگزار به توسعه تجارت خصوصا تجارت خارجي با توجه به پتانسيل هاي منطقه اي از جمله استقرار استان در مركز ثقل محور ترانزيتي شرق ايران و واقع شدن در مسير خط راه آهن سراسري جنوب به شمال- وجود فرودگاه بين‌المللي بيرجند- وجود دو گمرك رسمي زميني و يك گمرك هوايي- وجود منطقه ويژه اقتصادي بيرجند اشاره كرد.
وي همچنين به تالار بورس منطقه اي فعال از جمله مزاياي منطقه استان خراسان جنوبي در توسعه تجارت، بويژه تجارت خارجي اشاره كرد و گفت: ضروري است با اولويت رفع موانع زيرساختي موجود، اين مسائل در دستور كار توسعه اقتصادي استان قرار گيرد.
وي به تكميل زيرساخت هاي تجارت خارجي و امور گمركي نظير استقرار كامل سامانه جامع امور گمركي در استان و رفع مشكل آن و ايجاد امكان انجام تمام رويه هاي گمركي از جمله ترانزيت داخلي و ورود موقت نيز اشاره كرد.
استاندار خراسان جنوبي گفت: تكميل و بهره برداري مجتمع 17 هكتاري گمركات ،ايجاد تشكل هاي صادراتي فعال در استان، انجام به موقع درخواست هاي صدور و تمديد كارت هاي بازرگاني و كارت هاي پيله وري، توسعه و تكميل زيرساخت هاي منطقه ويژه اقتصادي بيرجند و تكميل طرح توسعه پايانه مرزي ماهيرود ضروريست مورد توجه قرار گيرد.
وي همچنين توسعه و تكميل زيرساخت هاي حمل ونقل و ترانزيت كالا براي بهره برداري از موقعيت ويژه استان در محور شرق كشور را مورد تاكيد قرارداد.
خدمتگزار افزود: تكميل زيرساخت هاي مواصلاتي و تاسيساتي، پيگيري افزايش پروازها ، ايجاد خط پروازي با كشورهاي هدف چون افغانستان، پيگيري اتصال بيرجند به راه آهن سراسري و معرفي منطقه ويژه اقتصادي بيرجند به عنوان بندر تجاري خشك جهت ورود كالا و صادرات آن به كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي CIS و همچنين پس كرانه بندر چابهار در مرز افغانستان از جمله اموري است كه در اوليت هاي كاري استان قرار دارد.
وي به پنج معضل يا بحراني كه استان با آن روبه رو يا در آستانه آن قرار دارد اشاره كرد و گفت: كمبود آب، كاهش بارش، تداوم خشكسالي ، ضعف شبكه هاي زيربنايي شامل حمل و نقل و توزيع انرژي و كمبود زيرساخت هاي لازم نيز اشاره كرد.
وي همچنين نبود سياستها و قوانين مناسب براي حمايت از سرمايه گذاران و واحدهاي توليدي به ويژه در مناطق محروم، بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي و نبود يارانه جهت اعطاي تسهيلات مناسب به واحدهاي توليدي و كمبود منابع بانكي و عدم توازن بين منابع و مصارف بانك هاي استان براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي از جمله اين معضل ذكر كرد.
وي به پيشنهاد و راهكارهاي لازم براي خروج از اين معضل يا بحران ها اشاره كرد و گفت: انتقال آب به استان با عنايت به مطالعات انجام شده و تداوم خشكسالي هاي چند ساله اخير تأمين آب استان در آينده نزديك مقدور نخواهد بود.
وي تاكيد كرد: ضرورت دارد تأمين و انتقال آب از حوزه هاي ملي خارج استاني يا حوزه هاي بين المللي از جمله سد دوستي و يا حوزه خليج فارس مورد توجه جدي قرار گيرد.
وي افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي به منظور كاهش هزينه هاي ثابت و سربار توليد را از جمله مشكل موجود در زمينه اقتصادي ذكر كرد.
وي بر تكميل، توسعه و تجهيز شبكه هاي زيربنايي، توزيع انرژي، حمل و نقل و زيرساختها متناسب با نيازهاي منطقه، توجه ويژه به سرمايه گذاري، اشتغال و پايداري جمعيت در شهرها و مناطق مرزي استان تاكيد كرد.
استاندار همچنين لزوم توسعه خدمات رفاهي، درماني، آموزشي و فرهنگي جهت تثبيت جمعيت در اين مناطق و تعيين اولويت اجراي طرحهاي سرمايه گذاري و انجام فعاليتهاي اقتصادي و تخصيص و هزينه كرد اعتبار و تسهيلات بر اساس پتانسيل ها، ظرفيت هاي موجود و مزيت هاي نسبي استان يادآور شد.
وي تامين و اختصاص اعتبار مورد نياز براي پروژه هاي مهم و اولويت دار استان را مورد تاكيد قرار داد و افزود: از جمله اين پروژه ها مي توان به اتمام پروژه دو بانده سازي محور ترانزيتي زاهدان - بيرجند - مشهد ( نهبندان - بيرجند- خضري) به طول 245 كيلومتر با اعتبار 4.300 ميليارد ريال، اتمام راه ترانزيتي سربيشه - درح - گمرك ماهيرود به طول 130 كيلومتر به ميزان يك هزار ميليارد ريال اشاره كرد.
وي گفت: راه ترانزيتي ميل 78 ( ماهيرود ) به فراه افغانستان به طول 65 كيلومتر با اعتبار 650 ميليارد ريال،احداث و تكميل زيرساخت هاي بازارچه هاي مرزي استان به ويژه بازارچه مرزي ماهيرود (ميل 78) از جمله انبار- محوطه سازي- ديوار كشي- سكوي تخليه- شبكه آب و برق- پاركينگ و... به مبلغ 120 ميليارد ريال،تكميل و بهره برداري مجتمع 17 هكتاري گمركات به مبلغ 40 ميليارد ريال و تكميل طرح توسعه پايانه مرزي ماهيرود، شامل احداث سالن تجاري، سالن مسافري- حصار كشي محوطه و... به ميزان 40 ميليارد ريال نام برد.
خدمتگزار به ظرفيت هاي تاريخي و گردشگري استان اشاره كرد و ادامه داد: وجود عرصه هاي بياباني و كويري به عنوان يك ظرفيت مهم براي گردشگران و طيبعت گردان مي تواند مورد توجه قرار گيرد، اين در حاليست كه وجود روستاهاي هدف گردشگري در كنار ابنيه تاريخي و جاذبه هاي انسان شناسي و مردم شناسي از ديگر توانمندي هايي است كه در خراسان جنوبي وجود دارد.
وي مرز مشترك بين خراسان جنوبي و افغانستان را يك ظرفيت بزرگ براي توسعه اقتصادي استان دانست و تصريح كرد: قطعا اين امر مي تواند به عنوان يك مسير مطمئن براي دستيابي تجار و فعالان اقتصادي به بازار بزرگ افغانستان مورد توجه قرار گيرد.
وي خراسان جنوبي را مهد علما و دانشمندان بزرگي همچون پروفسور دكتر گنجي پدر علم جغرافيا دانست و گفت: اين استان با دارا بودن 767 اثر تاريخي و فرهنگي از جمله استان هاي تاريخي با قدمت بالا در ايران محسوب مي شود اين در حاليست كه خراسان جنوبي جزو دانشگاهي ترين استان هاي كشور نيز محسوب مي شود.
استاندار خراسان جنوبي، مردم استان را افرادي ولايتمدار، انقلابي، متدين و هميشه در صحنه ذكر كرد و گفت: مردم خراسان جنوبي همواره نشان داده اند كه در تمامي عرصه ها از جمله انتخابات حضوري پر شور داشته و در انتخابات پيش رو نيز همين گونه خواهند بود.
خدمتگزار تصريح كرد: مردم خراسان جنوبي برغم كمبود هاي مالي و پايين بودن سطح درآمد سرانه خانوار ، همواره در امور عام المنفعه ، كمك به ديگران و نوع دوستي سرآمد و جلودار بوده و در همه اين موارد جزو برترين ها بوده اند.
خدمتگزار، به وجود محصول استراتژيك استان از جمله زرشك، عناب ،زعفران و انار اشاره كرد و افزود: استفاده از اين محصول با توجه به ارزش غذايي و دارويي كه دارد مي تواند زمينه مناسبي براي همكاري بين سرمايه گذاران باشد.
وي ادامه داد: اين در حاليست كه خراسان جنوبي داراي 800 گونه گياه دارويي است كه مي تواند مورد توجه سرمايه گذاران قرار گيرد.
وي توجه ويژه به استان از سوي مسئولان كشوري را كمك به حل مشكل در كشور دانست وتصريح كرد: با توجه به عقب ماندگي هاي تاريخي كه استان با آن مواجه است ، قطعا توجه به زيرساخت ها و رفع مشكل زيرساختي كه وجود دارد مي تواند به توسعه و پيشرفت در تمام نقاط ايران اسلامي كمك كند.
2047/