نمايندگان كاتاي ايران حذف شدند

تهران-ايرنا-دو كاتارو دختران ايران شركت كننده در رقابت هاي كاراته وان فرانسه از گردونه اين رقابت ها حذف شدند.

به گزارش ايرنا،نخستين مرحله ليگ جهاني كاراته وان عصر جمعه با رقابت هاي كاتاي مردان وزنان درپاريس آغاز وطي آن نمايندگان دختر ايران با قبول شكست برابر رقباي خود از گردونه اين رقابت ها كنار رفتند.
زكيه رحماني نخستين نماينده ايران دراين رقابت ها بود كه امروز به روي تاتامي رفت وي دردور نخست 4 بر يك برابر نماينده دانمارك به پيروزي رسيد اما در دور دوم با نتيجه 4 بر يك مغلوب نماينده ايتاليا شد و به جدول بازنده ها رفت و با حذف نماينده ايتاليا برابر حريف ژاپني نماينده ايران با اين رقابت ها خداحافظي كرد.
فاطمه صادقي دارنده مدال نقره رقابت هاي جهاني كاراته اندونزي ديگر نماينده ايران بود كه با حريفان خود مصاف كرد.
وي دردورنخست با نتيجه 5 برصفر برابر نماينده سن مارينو به برتري رسيد.
كاتاروي كشورمان دردور دوم نماينده اسپانيا را با نتيجه 3 بر 2 ازپيش رو برداشت و دردور سوم برابر نماينده ژاپن به ميدان رفت و با نتيجه 5 بر صفر مغلوب حريف قدرتمند خود شد وبه جدول بازنده ها رفت.
صادقي براي كسب عنوان سومي و مدال برنزبا نماينده آلمان ديدار كرد و و دريك ديدار نزديك مغلوب اين كاتا رو شد وي دراين ديداربا نتيجه 3 بر 2 برابرحريف شكست خورد و دستش از مدال كوتاه ماند.
دررقابت هاي كاتا 78 كاتارو دردوبخش زنان و مردان شركت داشتند كه كشورهاي فرانسه با 16 ،اسپانيا با 11 و ايتاليا با 8 كاتا رو بيشترين نماينده را در اين بخش داشتند.
ايران دربخش كاتاي مردان نماينده نداشت.
كاراته وان فرانسه با شركت 1012 كاراته كا جمعه درپاريس آغاز شده است .
رقابت هاي كوميته فردا و پس فردا برگزار مي شود.
ايران با 20 ورزشكار و همراه دراين مسابقات شركت كرده است.
ورزشي.(2)**9144**1983 **1917