مشاور بين الملل مجلس:اجلاس بين المجالس موفقيتي بزرگ براي عراقي هاست

بغداد-ايرنا- مشاور امور بين الملل رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه سخنان رييس پارلمان عراق در افتتاحيه يازدهمين كنفرانس بين المجالس كشورهاي اسلامي مي تواند بستري براي همكاري بين كشورهاي اسلامي باشد، گفت: تشكيل كنفرانس در بغداد، موفقيت بزرگ براي ملت، دولت و پارلمان عراق محسوب مي شود.

«حسين شيخ الاسلام» روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود كه سخنان «سليم الجبوري» مبني بر توافق فراگير و تاريخي براي حل مشكلات جهان اسلام مي تواند بستري براي همكاري بين كشورهاي اسلامي باشد.
الجبوري در افتتاحيه يازدهمين كنفرانس بين المجالس كشورهاي اسلامي در بغداد خواستار توافقي فراگير و تاريخي بين كشورهاي اسلامي به منظور پايان بخشيدن به مشكلات جهان اسلام به ويژه تروريسم شد و گفت كه كشورها با كوتاه آمدن از سقف مطالبات خود مي توانند به اين توافق برسند.
مشاور امور بين الملل رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: با وضعيتي كه جهان اسلام اين روزها دارد، جمع شدن مسلمان ها دور همديگر در نوع خود يك اقدام سازنده مي باشد و طبيعي است كه اختلافاتي هم بين كشورها وجود داشته باشد.
شيخ الاسلام اضافه كرد: حضور هيات هاي مختلف از كشورهاي اسلامي اميدواري ها را به چاره انديشي براي حل مشكلات جهان اسلام تقويت مي كند و گفت وگو و گفتمان و حتي گله كردن ها از همديگر در نهايت مي تواند، سازنده باشد و به راه حل ختم شود.
وي از حضور نيافتن برخي كشورهاي عربي به ويژه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس در كنفرانس يازدهم ابراز تاسف كرد و گفت: كويت تنها كشور عربي حوزه خليج فارس حاضر در كنفرانس است و انتظار مي رود در روزهاي آينده عمان هم به اين كنفرانس بپيوندد.
روزهاي اوليه كنفرانس يازدهم تنها به اعضاي كميته هاي اجرايي اختصاص دارد و كشور پادشاهي عمان و بسياري از كشورهاي اسلامي و عربي به دليل عضويت نداشتن در كميته هاي اجرايي، در روز اول افتتاحيه كنفرانس حضور پيدا نكرده اند.
حسين شيخ الاسلام تشكيل كنفرانس را در بغداد پايتخت عراق موفقيت بزرگ براي ملت، دولت و پارلمان اين كشور دانست و افزود كه تروريسم، خشونت و افراط گري بسياري از كشورهاي اسلامي را تهديد كرده و از جمله اين كشورها عراق است.
وي ادامه داد: با وجودي كه تروريسم اكنون در داخل عراق پايگاه زده و دولت ادعايي تاسيس و منابع ثروت ايجاد و بخش هايي از اراضي اين كشور را تصرف كرده است، اما كنفرانس بين المجالس اسلامي در عراق برگزار مي شود كه در نوع خود، يك پيروزي و موفقيت است.
وي ابرازاميدواري كرد كه جلسات كنفرانس يازدهم بين المجالس اسلامي در شنبه شب و يكشنبه آينده با حضور همه جانبه هيات هاي بلندپايه كشورها به كار خود ادامه دهد.
يازدهمين كنفرانس بين المجالس اسلامي از بيستم تا بيست و پنجم ژانويه در بغداد با مشاركت كشورهاي مختلف اسلامي برگزار مي شود و انتظار مي رود از 54 كشور عضو سازمان همكاري هاي اسلامي دستكم 40 كشور در كنفرانس بغداد حضور پيدا كنند.
در افتتاحيه كنفرانس يازدهم 24 كشور عربي و اسلامي كه جمهوري اسلامي ايران يكي از آنهاست، حضور داشتند.
خاورم *4*353*1770**1144