ثبت 9 هزار و 418 مورد تولد ايرانيان خارج كشور

تهران - ايرنا - مديركل امور هويتي ايرانيان خارج از كشور سازمان ثبت احوال گفت: از ابتداي فروردين تا پايان آذر سال جاري، 9 هزار و 418 مورد تولد ايرانيان خارج از كشور ثبت شده است.

بهمن مشايخي روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: همچنين در اين مدت شش هزار و 542 شناسنامه تعويضي يا المثني براي ايرانيان خارج از كشور صادر شده است.
وي گفت: در اين بازه زماني نيز دو هزار و 270 گواهي تجرد براي ايرانيان خارج از كشور صادر شده است.
مشايخي ادامه داد: گواهي تجرد تاييديه اي است كه بر مبناي اطلاعات مندرج در سند سجلي شخص، صرفا براي صاحب سند و براساس درخواست وي صادر مي شود.
وي گفت: هر شخصي مي تواند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود و يا اداره سجلات و احوال شخصيه در وزارت امور خارجه در تهران و يا نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، درخواست صدور گواهي تجرد كند.
مديركل امور هويتي ايرانيان خارج از كشور سازمان ثبت احوال افزود: همچنين وكيل قانوني با ارائه اصل شناسنامه و وكالتنامه رسمي كه منحصرا به اخذ گواهي تجرد در وكالتنامه وي اشاره شده باشد، مي تواند اقدام كند.
مشايخي گفت: همچنين از ابتداي فروردين تا پايان آذر سال جاري، تغيير 25 نام و 135 نام خانوادگي ايرانيان خارج از كشور ثبت شده است.
وي تاكيد كرد: در همين مدت 403 مورد آراء هيات حل اختلاف نيز صادر شده است.
مشايخي ادامه داد: پنج هزار و 487 كارت شناسايي ملي نيز در اين بازه زماني براي ايرانيان خارج از كشور صادر شده است.
وي تاكيد كرد: همچنين در اين مدت، درخواست 12 مورد از افرادي كه قصد بازگشت به تابعيت ايراني را داشتند، ثبت شده است.
اداره كل امور هويتي ايرانيان خارج از كشور زيرمجموعه معاونت امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور است كه در مجموع از اداره امور سجلي، اداره امور حقوقي، واحد صدور كارت شناسائي ملي، واحد دبيرخانه و واحد پشتيباني از سيستم ها تشكيل شده است.
نخستين سند ولادت اتباع ايران در خارج از كشور در سال 1308 هجري شمسي در نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در بمبئي تنظيم شده است.
اجتمام ** 2181 ** 1071

سرخط اخبار جامعه