معاون توليدات دامي جهادكشاورزي استان سمنان: برداشت عسل به بيش از 247 تن رسيد

سمنان - ايرنا - معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان از توليد بيش از 247 تن عسل در استان خبر داد.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومي جهادكشاورزي استان سمنان مصطفي شاه حسيني گفت: اين ميزان توليد نسبت به سال گذشته افزايش قابل ملاحظه اي داشته است.
وي با اشاره به اجراي طرح سرشماري زنبورستانهاي استان سمنان گفت: بر اين اساس، 742 زنبوردار در استان وجود دارد كه با در اختيار داشتن 42 هزار و 940 كندوي مدرن 247 هزار و 484 كيلوگرم عسل برداشت كردند.
وي تصريح كرد: اين زنبورداران اشتغالزايي براي 112 نفر ايجاد كرده اند.
شاه حسيني خاطرنشان كرد: شهرستان مهديشهر با 237 زنبوردار و 14 هزار و 525 كندوي مدرن و شهرستان شاهرود با 168 زنبوردار و 14 هزار و 443 كندوي مدرن، بيشترين بهره بردار و توليد عسل را داشتند.
معان بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان يادآور شد: زنبورداران علاوه بر استقرار كلني هاي زنبور خود در عرصه هاي استان، به عنوان مهاجر، از عرصه هاي استان هاي تهران گلستان و مازندران نيز استفاده مي كنند.
6103/6026