معدل 17 شرط ورود دانش آموزان استعدادهای درخشان به پایه دهم

تهران- ایرنا- رئیس مركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان گفت: معدل 17 شرط ورود بدون آزمون تمامی دانش آموزان پایه نهم در سال تحصیلی 95-1394 به پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان است.

به گزارش روز پنجشنبه گروه فرهنگی ایرنا، حسین شجاعی با صدور بخش نامه ای، اظهار كرد: تمامی دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان كه معدل كل سالانه پایه هفتم و هشتم آنها در خردادماه 17 و بالاتر باشد، می توانند بدون شركت در آزمون، در پایه دهم این مدارس ادامه تحصیل دهند.
وی گفت: گروهی از دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی جاری كه معدل كل سالانه آنان در خردادماه، در یكی از پایه های هفتم یا هشتم 17 و بالاتر از آن در صورت تایید در شورای دبیران مدرسه و تصویب در شورای مدرسه محل تحصیل فعلی، پس از صدور مجوز اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان استان، بدون شركت در آزمون ورودی، مجاز به ادامه تحصیل در پایه دهم این مدارس خواهند بود.
شجاعی افزود: دانش آموزان مشمول بندهای فوق، باید حائز شرایط ادامه تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان مندرج در آیین نامه ارزش یابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی باشند.
وی اضافه كرد: مسئولیت توزیع دانش آموزان مشمول بندهای فوق در دبیرستان های دوره دوم استعدادهای درخشان در هر شهرستان، با نظارت اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان استان، برعهده اداره كل آموزش و پرورش استان است.
بنابراین گزارش، برابر بخش نامه رئیس مركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، آن دسته از دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 95ـ1394 كه معدل كل سالانه هر دو پایه هفتم و هشتم آنها در خرداد، كم تر از 17 باشد، لازم است برای ادامه تحصیل در پایه دهم این مدارس، همانند دانش آموزان دیگر مدارس در آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم استعدادهای درخشان شركت كنند.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، شرایط و ضوابط شركت دانش آموزان پایه نهم سایر مدارس غیراستعدادهای درخشان در آزمون تكمیل ظرفیت ورودی پایه دهم دبیرستان های دوره دوم استعدادهای درخشان، طی دستورالعمل جداگانه ای اعلام خواهد شد.
فراهنگ**1417**1027