ربوده شدن دو لبناني درليبي/ وزارت خارجه لبنان تاييد كرد

بيروت – ايرنا – وزارت خارجه لبنان تاييد كرد كه دو شهروند لبناني در ليبي ربوده شده و علت آن اختلاف مالي با شركاي تجاري بوده و ارتباطي با پرونده هانيبال قذافي كه اكنون در لبنان بازداشت است، ندارد.

به گزارش ايرنا، خبرگزاري ملي لبنان اعلام كرد: نزديكان محمد و خالد مصطفي نزهه ساكن شهرك المحمره در استان عكار در شمال لبنان خبر ربوده شدن آنها در ليبي براي مبادله با هانيبال قذافي را از طريق رسانه ها دريافت كردند.
نزديكان اين دو شهروند لبناني با پدر آنها كه از 30 سال قبل در ليبي مقيم است ، تماس گرفته و او اعلام كرده است دو پسرش بيش از 22 روز قبل ربوده شده و علت سكوت در اين خصوص نگران نشدن نزديكان درلبنان و اميدواري به آزادي آنها بوده است.
پدر اين دو شهروند لبناني گفته است كه انتشار خبر ربوده شدن آنها و ارتباط دادن آن به پرونده هانيبال قذافي پرونده را پيچيده كرده است.
خانواده اين دو شهروند لبناني از مقامات ذيربط لبناني از جمله وزارت خارجه و به خصوص اشرف ريفي وزير دادگستري لبنان خواسته اند تا براي آزادي محمد و خالد نزهه اقدامات لازم را انجام دهند.

** بيانيه وزارت خارجه لبنان
درهمين حال وزارت خارجه لبنان با صدور بيانيه اي به نقل از محمد سكينه سفير لبنان در ليبي تاكيد كرد كه محمد و خالد مصطفي نزهه حدود يك ماه قبل در شهر بنغازي ليبي ربوده شده وعلت آن اختلاف مالي بين آنها وشركاي تجاريشان بوده است.
براساس اين بيانيه، سفير لبنان با تاكيد به اينكه ربوده شدن اين دو شهروند لبناني با پرونده هانيبال قذافي ارتباط نداشته زيرا هانيبال قبل از آن توقيف شده بود، گفته است كه موضوع از طريق سفارت لبنان و خانواده ربوده شدگان در حال پيگيري و حل شدن است.
سفير لبنان با تاكيد به اينكه تلاش شده بود تا خبر ربوده شدن اين دو شهروند لبناني رسانه اي نشود، با ابراز ترس و نگراني از انتشار اين خبر، گفته كه هدف منتشر كنندگان خبر، صيد ماهي در آب گل آلود و كسب پول بوده است.
خاورم ** 1324