طرح هاي آبرساني به ارزش 15 هزار ميليارد ريال در فارس در حال اجراست

شيراز- ايرنا - مدير عامل سازمان آب منطقه اي استان فارس بيان داشت: هم اينك طرح هاي آبرساني به ارزش 15 هزار ميليارد ريال در مناطق مختلف اين استان در حال اجراست و با اجراي اين طرح ها بخش قابل توجهي از مناطق شهري و روستايي فارس از آب سالم بهره مند مي شوند.

حميد رضا دهقاني، روز سه شنبه درحاشيه كلنگ زني طرح هاي آبرساني به شهرهاي شرق فارس درگفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: عمليات اجرايي انتقال آب از سد رودبال به شهرهاي داراب، زرين دشت و جنت شهر از توابع داراب از جمله طرح هايي است كه در اين بسته خدماتي پيش بيني شده و در 18ماه آينده بهره برداري آزمايشي از آن آغاز خواهد شد .
وي، زمان پيش بيني شده براي بهره برداري از طرح هاي آبرساني به شهرهاي داراب، زرين دشت و جنت شهر داراب را مناسب توصيف كردو گفت: استفاده از مشاركت بخش خصوصي در اجراي طرح آبرساني به اين منطقه زمان به بهره برداري رسيدن طرح را كوتاه تر كرده است .
دهقاني، با بيان اينكه شهرهاي ياد شده در شرايط كاملا بحراني و كمبود آب قرار دارند افزود: بهره برداري هاي بي رويه از منابع آب زير زميني، توسعه بي رويه كشاورزي وهمچنين احداث چاه هاي غير مجازفشاري دو چندان به منابع آب هاي زير زميني در اين مناطق وارد كرده است .
مدير عامل سازمان آب منطقه اي استان فارس بدون اشاره به تعداد چاه هاي غير مجاز شهرستان داراب، گفت: نيمي از چاه هاي فعال آب در اين شهرستان غير مجاز است و اين زيبنده شهري كه بنام شهر آب اشتهار داشته نيست كه اين همه چاه غير مجاز داشته باشد .
اين مقام مسئول بيان كرد: داراب، خانه آب است و بايد مردم، مسئولان، تشكل ها و همه كساني كه دغدغه عمران و آباداني اين منطقه را دارند مراقبت و حفاظت بيشتري از منابع زير زميني آب داشته باشند.
طرح آبرساني به شهرهاي ياد شده با 112 كيلومتر خط انتقال اجرا مي شود و 860 ليتر بر ثانيه آب را از سد رودبال به اين شهرها منتقل مي كند و در مسير اجراي اين طرح تصفيه خانه آب به ظرفيت 61 هزار متر مكعب احداث مي شود.
سد رودبال بر روي رودخانه رودبال در كيلومتر 25 جاده داراب - استهبان احداث شده، اين سد از نوع خاكي، سنگريزه اي با هسته رسي است و 83 متر ارتفاع دارد.
حجم سد رودبال 82 ميليون متر مكعب است، طول تاج اين سد 485 متر است و قابليت تنظيم 104 ميليون متر مكعب آب را در سال دارد.
اين سد از طرف شمال به شهرستان هاي ني ريز و استهبان، از طرف غرب شهرستان هاي فسا و جهرم از طرف جنوب شهرستان داراب منتهي مي شود .
شهرستان داراب در فاصله 250 كيلومتري و شهرستان زرين دشت به مركزيت حاجي آبا در فاصله 225 كيلومتري جنوب شرقي شيراز واقع شده اند.
6113 /6118

سرخط اخبار استان‌ها