تبليغات زودهنگام انتخاباتي در فضاي مجازي رصد و با متخلفان برخورد مي شود

تهران - ايرنا - دبير ستاد انتخابات كشور گفت: همه داوطلبان انتخابات سال جاري بايد بر مبناي قانون عمل كنند و تبليغات زودهنگام آنها در فضاي مجازي به ويژه شبكه هاي اجتماعي رصد و با متخلفان برخورد مي شود.

علي پورعلي مطلق روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا افزود: كميته اي در ستاد انتخابات كشور با حضور دستگاه هاي مسوول در حوزه فضاي مجازي تشكيل شده كه به طور دائم فعاليت داوطلبان در فضاي مجازي را رصد مي كند.
وي تاكيد كرد: زمان تبليغات نامزدهاي انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از 29 بهمن ماه و نامزدهاي انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري از 22 بهمن ماه آغاز مي شود و تا پنجم اسفندماه ادامه خواهد داشت، هرگونه تبليغات نامزدها پيش از اين تاريخ تبليغات زود هنگام است و با متخلفان بر مبناي قانون برخورد مي شود.
دبير ستاد انتخابات كشور همچنين گفت: قوه قضاييه نيز شعب ويژه اي براي رسيدگي به جرايم انتخاباتي راه اندازي كرده است كه افراد متخلف به دستگاه قضايي معرفي مي شوند.
به گزارش ايرنا، انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي همزمان با انتخابات دهمين دوره مجلس خبرگان رهبري هفتم اسفندماه سال جاري برگزار مي شود.
سيام*9254** 1336