نحوه و زمان مصاحبه علمي تكميل ظرفيت دكتري 94 پيام نور

تهران-ايرنا-رئيس مركز سنجش و آزمون دانشگاه پيام نور جزئيات نحوه و زمان مصاحبه علمي مرحله تكميل ظرفيت آزمون دكتري 94 در دانشگاه پيام نور را تشريح كرد.

به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگي ايرنا، محمد علي ابراهيمي با اشاره به نحوه مصاحبه علمي مرحله تكميل ظرفيت آزمون دكتري 94 در دانشگاه پيام نور گفت: تمامي داوطلباني كه براي مصاحبه مرحله تكميل ظرفيت آزمون دكتري تخصصي سال 94 اين دانشگاه معرفي شده اند ضروري است در ساعات اداري ضمن همراه داشتن مدارك لازم و بر اساس جدول زمان‌بندي به آدرس هاي اعلام شده در سايت دانشگاه به نشاني http://www.pnu.ac.ir/ مراجعه كنند.
به گزارش دانشگاه پيام نور، وي ياد آور شد: به دليل محدويت زماني موجود در اعلام نتايج ، به همراه داشتن مدارك لازم در روز مصاحبه ضروري بوده و دريافت هيچ مدركي در زمان ديگر امكان پذير نخواهد بود و امتياز داوطلب صرفا بر اساس مدارك دريافتي محاسبه خواهد شد.
فراهنگ**9187**1569