ستاد اجرایی و شركت های تابعه هیچ وقت از مالیات معاف نبوده اند

تهران-ایرنا- معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: این ستاد و شركت های تابعه هیچ وقت از مالیات معاف نبوده اند.

سید مصطفی سید هاشمی روز دوشنبه در پاسخ به خبرنگار ایرنا مبنی بر لایحه برنامه ششم توسعه كشور برای لغو معافیت مالیاتی نهادها از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) كه اخیرا از سوی نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار گرفت افزود: اصلی ترین سیاست راهبردی ستاد پایبندی به قوانین و حاكمیت كامل قانون در راستای شفافیت در عملكرد این ستاد است.
وی اظهار داشت: همواره اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از اولویت های این ستاد بوده است و در مورد پرداخت مالیات نیز ما همواره پیشقدم بوده ایم و كارنامه بسیار درخشانی داریم.
وی خاطر نشان كرد: ما هیج فعالیتی در ستاد نداریم كه همانند یك بخش خصوصی مالیات آن را پرداخت نكنیم .
سید هاشمی افزود: به لحاظ مالیاتی نیز هیج تفاوتی بین ما و یك بنگاه خصوصی وجود ندارد و تاكنون این ستاد و تمام واحدهای تابعه علاوه بر پرداخت مالیات مستقیم مالیات بر ارزش افزوده را نیز پرداخت نموده است كه همه ی اسناد و مدارك پرداخت ها طی بررسی صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان گویای این واقعیت است.
اجتمام**1933** 1418