فرهادی: اختیار جذب بورسیه ها به دانشگاه‌ها واگذار شده است

تهران-ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، درمورد اختیارات دانشگاه‌ها در زمینه جذب بورسیه‌ها گفت: این اختیار به دانشگاه‌ها واگذار شده و وزارت علوم در این زمینه نقش مدیریت، نظارت و ارائه برنامه راهبردی دارد.

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی ایرنا، محمد فرهادی روز دوشنبه در حاشیه مراسم پنجاهمین سال تاسیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درمورد بدهی دانشگاه ها به شهرداری‌ها اظهار كرد: تعاملاتی داشتیم كه قرار شد بدهی دانشگاه‌ها به نهادهای مختلف از جمله شهرداری‌ها به صورت دوره ای یعنی در طول مدت زمان پرداخت شود.
وی افزود: اینكه ادعا شود مراكز علمی كشور معاف از پرداخت مالیات و عوارض هستند قانونی نیست، اما دولت پذیرفته در آینده بدهی های دانشگاه ها پرداخت شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد سیاست های سال آتی نیز یادآور شد: از سال آینده توجه ویژه‌ای به بخش پژوهش و امكانات آزمایشگاهی خواهد شد.
فرهادی افزود: برای ایجاد زیرساخت ‌و آزمایشگاه‌ ها ردیف‌هایی مشخص شده كه امسال بخشی از آن محقق شده و امیدواریم تا پایان سال نیز بخش دیگری محقق شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان كرد: مبلغ پیش بینی شده در ردیف های بودجه ای امسال برای این منظور بیش از یك هزار میلیارد ریال بود.
وی افزود: قراردادهای بسیاری نیز در این زمینه با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت دفاع، صنعت، نیرو و غیره بسته شده به طوری كه وزارت نفت با 12 دانشگاه و پژوهشگاه تفاهم‌ نامه دارد و در این زمینه پروژه ‌های تحقیقاتی بیش از چهار هزار و 500 میلیارد ریال برآورد شده است.
فرهادی درمورد چگونگی هزینه‌كرد بودجه تحقیقاتی نیز یادآور شد: نمی‌توان بودجه را از یك ردیف در ردیف دیگر هزینه كرد زیرا بودجه‌ها مشخص است.
وی تصریح كرد: بنابراین بودجه تحقیقاتی را فقط باید در بخش پژوهش هزینه كنیم كه سعی داریم بودجه این بخش را افزایش دهیم تا بتوانیم به تقویت زیرساخت‌ و تجهیزات آزمایشگاهی بپردازیم.
فرهادی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاران گفت: حفظ استقلال دانشگاه ‌ها براساس مصوبه هیات ‌امنای دانشگاه‌ و سند آمایش آموزش عالی پیش ‌بینی شده است و بر این اساس وزارت علوم برنامه‌ها را مدیریت و نظارت می‌كند و دانشگاه‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات اجرا می‌كنند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان كرد: موردی مبنی بر نبود استقلال دانشگاه‌ها نداریم و نخواهیم داشت.
فراهنگ**9187**1027