متوسط تمايل زوج هاي جوان كشور به نرخ باروري 2.3 است

سمنان -ايرنا- معاون فني دفترسلامت جمعيت، خانواده ومدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميزان كنوني نرخ باوروي در كشور را 1.9 اعلام كرد و گفت: بر اساس تحقيقات، متوسط تمايل زوج هاي جوان به نرخ باروري به ميزان 2.3 است.

به گزارش ايرنا، محمد اسلامي روز دوشنبه در همايش تبيين سياست هاي كلي جمعيت مبتني برسلامت مادر و كودك براي ارتقاء نرخ باروري كلي در دانشگاه علوم پزشكي سمنان، افزود: براساس تحقيقات، تمايل زوج هاي جوان در شرف ازدواج به باروري بالاتر از نرخ باروري كنوني است، ولي بايد بررسي شود چرا اين تمايل محقق نمي شود.
وي يادآورشد: نرخ باروري كنوني دركشور 1.9 است كه بايد به حد جايگزيني به ميزان 2.1 برسد، ولي بايد توجه داشت كه در كنار تلاش براي افزايش باروري در جامعه، افزايش سلامت خانواده ها نيز بايد مدنظر قرار گيرد.
وي با اشاره به برآورد جمعيت كشور درحال حاضر به ميزان 79 ميليون نفر، گفت: جمعيت در كشور به طور ساليانه كاهش نمي يابد و سالانه متوسط يك ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه مي شود.
اسلامي با بيان اينكه سال گذشته يك ميليون و 530 هزار نفر به جمعيت كشور اضافه شد، ادامه داد: اين نگراني وجود كه دارد كه نرخ باروري 1.8 كنوني كاهش يابد و تا سال 1420 به صفر برسد و سپس منفي شود.
وي تصريح كرد : ميزان زاد و ولد در كشور از سال 1390 در كشور سير صعودي گرفته است و همچنان ادامه دارد.
معاون فني دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، تقويت نظام تامين اجتماعي، ارايه خدمات بهداشتي و مراقبت هاي پزشكي، افزايش بهداشت باروري و فرزندآوري را راهكاري كمك به افزايش باروري در كشور دانست و گفت: فقط پنج بند از سياستهاي كلي ابلاغي افزايش جمعيت مربوط به وزارت بهداشت است و ديگر نهادها بايد در اين امر احساس مسئوليت كنند.
وي با اشاره به لزوم افزايش باروري هاي برنامه ريزي شده در كشور، افزود: مرور سوابق سلامت مادر، آگاهي از تمايلات باروري، شناسايي خانواده هاي واجد شرايط باروري در چارچوب سلامت و ... راه هاي تحقق باروري هاي برنامه ريزي شده است.
اسلامي گفت: افزايش سن ازدواج در جامعه را بايد يكي از دلايل كاهش تمايل خانواده ها به فرزندآوري بيشتر دانست، به طوري كه سن ازدواج دختران كه اكنون به 24 سالگي افزايش يافته، تولد فرزند اول در 28 سالگي مادر و تولد فرزند دوم در 32 سالگي و تولد فرزند سوم در سن بالاي 35 سالگي مادر را به همراه دارد كه نيازمند مراقبت هاي زياد است.
وي با تاكيد بر لزوم رعايت حفظ فاصله سه تا پنج سال در فرزندآوري خانواده ها، افزود: الگوي كلي فاصله سني بين فرزندآوري در خانواده هاي ايراني مطلوب نيست.
وي ادامه داد: بر اساس تحقيقات، فاصله بين فرزندان اول تا دوم 3.5 سال، فاصله بين فرزند دوم تا سوم 5.4 سال، فاصله بين فرزند سوم تا چهارم 5 سال است.
اسلامي سقط را نيز از عوامل كاهش زاد و ولد در كشور دانست و با اشاره به وجود آمار متفاوت از 80 تا 300 هزار سقط در سال تصريح كرد: بارداري مادر در سن بالا، بارداري با فاصله زياد با فرزند قبلي، بارداري هاي برنامه ريزي نشده، تمايل بيشتر به سقط فرزند دوم و ... از موارد و دلايل قابل توجه در مورد سقط در كشور است.
وي با اشاره به برخي پيامدهاي سقط مانند عفونت و ناباروري، افسردگي مادران و... يادآور شد: دلايل 20 تا 36 درصد سقط ها در كشور مسايل اقتصادي، پنج درصد به خاطر تداخل بارداري با تحصيل و درصد بسيار پاييني از سقط ها در كشور با مجوز درماني برآورد مي شود.
معاون فني دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به وجود برخي زوج هايي كه پيش تر با انجام جراحي(وازكتوني در مردان و تي. ال در بانوان) قابليت بارداري را از خود سلب كرده اند و اكنون تمايل به بارداري دارند، گفت: طرح تحول نظام سلامت در كشور هزينه فرانشيز جراحي هاي بازگشت توان بارداري را تقبل مي كند تا به افزايش باروري در كشور كمك شود.
در استان سمنان نرخ باروري در سال 91 به ميزان 1.66 در سال 92 به ميزان 1.61 و در سال 93 به ميزان 1.62 عنوان شده است كه شهرستان هاي سمنان و مهديشهر با متوسط نرخ باروري 1.7 بيشترين و شهرستان شاهرود با 1.59 كمترين نرخ باروري در استان را دارند.
6103/6026/1352