تاسيس مراكز زبان فارسي با بهره گيري از ظرفيت بنياد ايرانشناسي و پيام نور

تهران-ايرنا- معاون فرهنگي، اجتماعي دانشگاه پيام نور از تاسيس مراكز زبان فارسي با بهره گيري از ظرفيت بنياد ايرانشناسي خبر داد.

به گزارش روز شنبه ايرنا، دومين نشست معاون فرهنگي، اجتماعي دانشگاه پيام نور با رئيس بنياد ايرانشناسي در راستاي همكاري هاي مشترك در عرصه هاي ملي و بين المللي و استفاده از ظرفيت هاي هر دو مركز علمي و فرهنگي، برگزار شد.
كريم نجفي گفت: اين نشست با هدف، ايجاد فضايي مناسب براي گفت و گو و تبادل انديشه و همكاري‌هاي اجرايي‌ متخصصان حوزه‌هاي مختلف علمي و پژوهشي و فرهنگي با استفاده از همه ظرفيت‌هاي موجود، براي اجراي طرح‌هاي مشترك و تبادل تجارب در زمينه‌هاي مختلف برگزار شد.
معاون فرهنگي، اجتماعي دانشگاه پيام نور افزود: مبادله‌ي تجربه‌ها، كتب و مجلات تخصصي، بانك‌هاي اطلاعاتي، نرم‌افزار، فيلم‌ها و نوارهاي آموزشي، مطالعاتي و پژوهشي و تاسيس مراكز زبان فارسي با بهره گيري از ظرفيت ها بنياد ايرانشناسي و دانشگاه پيام نور، معرفي تمدن فرهنگ ايراني اسلامي با همكاري بنياد ايرانشناسي و دانشگاه پيام نور،راه اندازي رشته ايرانشناسي ويژه دانشجويان خارج از كشور با همكاري بنياد ايرانشناسي، بهره گيري از ظرفيت دانشگاه در حوزه بين المللي و شبكه الكترونيكي در راه اندازي رشته ايرانشناسي و ساير خدمات را از مهمترين مصوبات اين نشست عنوان كرد.
وي برگزاري نشست‌هاي تخصصي مشترك، حمايت علمي و اجرايي متقابل در برگزاري سمينارها و همايش‌هاي توافق شده، حمايت علمي در توليد ادبيات مرتبط با موضوعات مد نظر، ارائه‌ي خدمات مشاوره‌اي متقابل در زمينه‌هاي تخصصي، همكاري در برگزاري دوره‌هاي آموزشي را از ديگر اقداماتي عنوان كرد كه مقرر شد دو طرف با هم همكاري كنند.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور، همچنين مقرر شد به منظور تدوين تفاهم نامه كميته اي متشكل از معاونين دانشگاه پيام نور و معاونين بنياد ايرانشناسي تشكيل شود.
فراهنگ**9187**1027