جزئیات برنامه ایران برای ساخت پالایشگاه 200 هزار بشكه ای در اسپانیا

تهران- ایرنا- معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی از مذاكره ایران با شركت های اسپانیایی برای ساخت یك پالایشگاه 200 هزار بشكه ای در این كشور با هدف تضمین فروش نفت كشورمان خبر داد.

عباس كاظمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره طرح ایران برای مشاركت در پروژه های پالایشی خارج از كشور، افزود: پیشنهادی از طرف شركت های اسپانیایی برای ساخت پالایشگاه در این كشور با هدف استفاده از نفت خام صادراتی ایران ارائه شده است.
مدیرعامل شركت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی اضافه كرد: ظرفیت این پالایشگاه 200 هزار بشكه است كه به طور كامل از نفت خام ایران استفاده خواهد كرد.
وی درباره چگونگی مشاركت ایران در این طرح، گفت: سرمایه گذاری در این پالایشگاه به طور مساوی بوده و 50 درصد هزینه توسط ایران و 50 درصد نیز توسط شركت های اسپانیایی تامین می شود.
وی ادامه داد: البته مذاكرات جریان دارد و هنوز نهایی نشده است.
وی تاكید كرد: هدف ایران از مشاركت در ساخت پالایشگاه در اسپانیا و سایر كشورها، ایجاد امنیت پایدار در فروش و صادرات نفت خام است.
پیش از این نیز مدیرعامل شركت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی به ایرنا گفته بود: برای افزایش صادرات نفت باید در خارج از كشور تقاضا ایجاد كنیم تا از طریق آن، فروش بلندمدت نفت كشورمان تضمین شود.
وی، رایج ترین و مطمئن ترین روش ها برای افزایش صادرات را سرمایه گذاری در پالایشگاه های خارج از كشور بیان كرده و افزوده بود: بر این اساس وزارت نفت نیز بدنبال آن است در پالایشگاه های خارج از كشور كه نفت خام آن از ایران تامین شود، سرمایه گذاری كند.
مدیرعامل شركت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی درخصوص این ادعا كه خرید پالایشگاه در خارج از كشور صرفه اقتصادی ندارد، گفت: خرید پالایشگاه در خارج از كشور بدلیل امنیتی كه برای فروش نفت خام ما ایجاد می كند، اقدام درستی به شمار می رود.
كاظمی خاطرنشان كرد: همچنین سود پالایشگاه های جدید نیز بالاست به طوری كه هشت تا 9 دلار در هر بشكه سودآوری دارند.
وی ادامه داد: براین اساس، ایران مذاكراتی را با برخی كشورها در اروپا، آسیا و آمریكای مركزی برای خرید پالایشگاه انجام داده است.
به گزارش ایرنا، ایران قصد دارد پس از رفع تحریم ها با هدف تضمین فروش بلندت مدت ومطمئن نفت و جلوگیری از اعمال فشار قدرت های دیگر، برنامه خرید و ساخت پالایشگاه در خارج از كشور را دنبال كند.
خرید پالایشگاه، پتروشیمی و پمپ بنزین در خارج از كشور راهكار مناسبی است كه می تواند از حجم فشارهای بین المللی بر صنعت نفت ایران بكاهد.
به عقیده كارشناسان، در دولت گذشته درآمدهای نفتی كشور ركوردشكنی كرد و به رقم های بی نظیری رسید كه در طول تاریخ صنعت نفت ایران سابقه نداشته است اما با این حال مقام های وقت می توانستند همانند سایر كشورهای صادركننده نفت اقدام به خرید پالایشگاه در خارج از كشور كنند.
كارشناسان تاكید می كنند كه اگر دولت وقت، در زمانی كه تحریم ها هنوز شدت نگرفته بودند اقدام به خرید پالایشگاه های جدید در خارج از كشور می كرد می توانست در مقابل تحریم ها مقاومت بیشتری نشان دهد.
با توجه به این مساله، وزارت نفت قصد دارد پس از رفع تحریم ها برای جبران كم كاری های گذشته، سیاست خرید و ساخت پالایشگاه در خارج از كشور را پیگیری كند.
در حال حاضر شیخ نشین های خلیج فارس كه صادركننده نفت به شمار می روند تعداد قابل توجهی پالایشگاه در كشورهای آمریكایی، اروپایی و آسیایی خریداری كرده اند كه نقش زیادی در افزایش نفوذ آنها بر بازار جهانی انرژی دارد. عربستان بخش عمده ای از نفت صادراتی خود را به پالایشگاه هایی در مناطق مختلف جهان صادر می كند كه در مالكیتش قرار دارد.
در سال های اخیر نیز پیشنهادهایی به ایران برای ساخت و یا خرید پالایشگاه و پتروشیمی در كشورهای آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریكایی مطرح شده است اما تاكنون نهایی نشده اند.
اقتصام(4)**2022** 2023