انجمن اسلامي دانشجويان آزاديخواه دانشگاه شهيد بهشتي اعدام شيخ نمر را محكوم كرد

تهران - ايرنا - انجمن اسلامي دانشجويان آزاديخواه دانشگاه شهيد بهشتي در بيانيه اي، اعدام آيه الله شيخ نمر توسط عربستان را محكوم كرد.

به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا، در بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان آزاديخواه دانشگاه شهيد بهشتي كه روز جمعه انتشار يافته، آمده است: اعدام مجاهد آزاديخواه و عدالت طلب، شهيد آيت الله باقر النمر به دست خودكامگان اين برهه از تاريخ، اولين جنايت نظام هاي تماميت خواه نبوده و متاسفانه آخرين آن نيز نخواهد بود.
انجمن اسلامي دانشجويان آزاديخواه دانشگاه شهيد بهشتي ضمن محكوم كردن جنايت رژيم سعودي در به قتل رساندن آن شيخ مبارز، بر وحدت شيعه و سني و همه آزاديخواهان عليه خودكامگان و خودبرتر بينان عالم تاكيد مي كند.
در اين بيانيه همچنين حادثه حمله و آتش زدن سفارت عربستان سعودي غيرقابل قبول عنوان و محكوم شده است.
وزارت كشور عربستان روز شنبه 12 دي ماه با صدور بيانيه اي اعلام كرد كه 47 نفر را در اين كشور اعدام كرده كه آيت الله نمر رهبر شيعيان عربستان نيز در ميان آنها قرار دارد.
جمعي از معترضان به اعدام آيت الله نمر شنبه شب با حضور در برابر سفارت عربستان در تهران، خشم خود را نسبت به اين اقدام غيرانساني آل سعود نشان دادند.
فراهنگ ** 3081 ** 1071