50 درصد از مبتلايان به فشار خون از بيماري خود مطلع نيستند

اصفهان- ايرنا- دبير شبكه تحقيقات قلب و عروق ايران گفت: نزديك به 50 درصد از مبتلايان به فشار خون از بيماري خود مطلع نيستند.

به گزارش ايرنا، دكتر نضال صراف زادگان روز پنجشنبه در حاشيه برگزاري كارگاه كشوري ثبت بيماري هاي قلبي و عروقي در اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: بسياري از بيماران به صورت تصادفي از فشار خون خود با خبر مي شوند.
وي با بيان اينكه شايعترين بيماري قلبي و عروقي، فشار خون است، گفت: درصد زيادي از بيماران مبتلا به فشار خون، بيماري خود را كنترل نمي كنند.
صراف زادگان گفت: نزديك به 20 درصد از افرادي كه فشار خون دارند، فشار خون خود را كنترل مي كنند و 80 درصد هيچگونه كنترلي بر فشار خون خود ندارند.
وي با بيان اينكه بيماري هاي غيرواگير اولين علت مرگ و مير در كشور است و در راس آنها بيماري هاي قلبي و عروقي قرار دارد، تصريح كرد: بين 35 تا 40 درصد از مرگ و ميرها در ايران به علت بيماري هاي قلبي و عروقي است.
رييس پژوهشكده قلب و عروق اصفهان گفت:ميزان ابتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي در كشور كه در راس آنها سكته هاي قلبي يا گرفتگي عروق كرونر قرار دارد، در سطح بالايي است.
وي با بيان اينكه آمار دقيقي از بيماران قلبي و عروقي ثبت شده در كشور وجود ندارد، گفت: اولين بار در كشور طرح جامع ثبت بيماري هاي قلبي و عروقي توسط پژوهشكده قلب و عروق اصفهان با حمايت شبكه كشوري قلب ايران در حال اجراست.
صراف زادگان گفت: اولين كارگاه ثبت بيماري هاي قلبي و عروقي ايران با توجه به اينكه تاكنون ثبت جامع بيماري هاي قلبي و عروقي در كشور انجام نشده بود، در اصفهان برگزار شد .
صراف زادگان افزود: درمان، پيشگيري، تشخيص، استفاده از تكنيك هاي صحيح و بازنگري در سياست هاي درمان و دارو از طريق سيستم ثبت بيماري هاي قلبي و عروقي مشخص مي شود.
استاد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفت: استفاده بيماران، سياستگذاران سيستم سلامت و بهداشت و گروه هاي ذينفع سه هدف عمده از اجراي سيستم ثبت است.
صراف زادگان با بيان اينكه كارگاه ثبت كل بيماري ها در وزارتخانه بهداشت و درمان در تهران است، گفت: كارگاه بعدي در مورد قلب و عروق ارديبهشت سال 95 در شيراز برگزار خواهد شد
دبير شبكه تحقيقات قلب و عروق ايران با بيان اينكه جلسه امروز اصفهان براي تعيين سياست هاي آينده قلب و عروق برگزار شد، گفت: 30 نفر از متخصصان قلب و صاحب نظران و اعضاي شوراي راهبردي شبكه كشوري قلب ايران براي حضور در اين كارگاه دعوت شده بودند.
كارگاه كشوري ثبت بيماري‌هاي قلبي عروقي با هدف آشنايي شركت كنندگان با شبكه كشوري تحقيقات قلب و عروق و اصول نظام ثبت بيماريها، مراكز ثبت و راه اندازي نظام ثبت بيماري هاي قلبي و عروقي به مدت يك روز به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار شد.
6027/7150