ایده های تولید محور مورد حمایت جدی قرار می گیرد

ساری- ایرنا- دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ایده های تولید محور كه مراحل پژوهشی خود را با موفقیت گذرانده باشد، مورد حمایت جدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

به گزارش خبرنگار ایرنا در آمل، دكتر امیرعلی حمیدیه چهارشنبه شب درنشست با رئیس ومحققان پژوهشكده انیستیتو پاستورشمال كشور شعبه آمل شركت كرده بود، افزود : اتكا كامل و محدود به پژوهش بدون پشتوانه وپیگیری برای تجاری سازی ورساندن به مرحله تولید بی نتیجه است وستاد توسعه علوم وفناوری معاونت علمی ریاست جمهوری نمی تواند برای طرح های پژوهش حمایتی داشته باشد.
وی ادامه داد: این ستادتنها وظیفه سیاستگذاری دارد و حمایت ومعرفی محققان تولید محور به شركت های سرمایه گذار برای تولید است.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینكه متاسفانه بسیاری از دانشگاه های كشور اعتبارهای مربوط به حمایت از محققان وپژوهشگران را دریافت اما كمتر از حد آن به آنان اختصاص می دهند، گفت: توسعه شركت های دانش بنیان در دانشگاه ها در دنیای درحال رشد بسیار ضروری است ومسئولان دانشگاه ها نیز باید به صورت عملی وجدی این بخش را حمایت كنند.
حمیدیه همچنین اقدام های پژوهشكده انیستیتوپاستور شمال كشور شعبه آمل درطرح های كاربردی برای سلول های بنیادی وپزشكی را قابل تحسین والگو خواند وافزود: كار ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی كشور فراگیر كردن موضوع سلول‌های بنیادی و پزشكی را در جامعه است.
وی همچنین به برگزاری نخستین دوره جشنواره سلول‌های بنیادی و پزشكی بازساختی اردیبهشت ماه سال آینده اشاره كرد وادامه داد: در هفت ماه گذشته كه تغییراتی در این ستاد ایجاد شد، تعداد شركت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه به بیش از 30 شركت دانش‌بنیان افزایش یافته و خود این شركت‌ها برای ثبت خود در این ستاد حضور یافته‌اند.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین از رایزنی‌های انجام شده با مسولان آموزش و پرورش برای راه‌اندازی پژوهش‌سراهای كشت سلول در مدارس در راستای فرهنگ‌سازی این حوزه جدید دركشور خبر داد.
7327/6097 / 1539