تردد در آبراه بین المللی باب المندب نیازی به اجازه كشورها ندارد

تهران - ایرنا - معاون فنی بازرگانی كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: باب المندب یك آبراه بین المللی است و بر اساس قوانین بین المللی همه شناورهای تجاری حق عبور آزاد و امن از این آبراه را دارند.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، علی عزتی با رد ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر «نیاز به اجازه جیبوتی برای عبور از آبراه بین المللی باب المندب»، افزود: بر اساس قوانین بین المللی و مصوبه سازمان ملل متحد، كشورها تنها می توانند برای آبهای سرزمین خود قوانین وضع و اعمال كنند و اگر مسیر آبهای كشوری جزو مسیر بین المللی شناخته شده باشد، همه شناورها مجوز تردد ایمن و امن از این آبراه را دارند.
وی ادامه داد: باب المندب یك آبراه بین المللی است و براساس قوانین بین المللی همه شناورهای تجاری حق عبور آزاد و امن از این آبراه را دارند؛ كشور جیبوتی در موقعیتی نیست كه بر این آبراه تسلط داشته باشد، بنابراین تردد در آبراه باب المندب به تصمیم های این كشور ارتباطی ندارد.
این مقام مسئول با بیان اینكه شناورهای شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بندر جیبوتی تردد ندارند، افزود: این كشور اقتصاد بسیار كوچكی دارد به گونه ای كه این اقتصاد با یكی از شهرهای كوچك كشور قابل مقایسه است؛ بنابراین تردد كشتی در گذشته، حال و آینده فقط برای كمك رسانی مردم محروم آفریقا و این كشور بوده است.
به گزارش ایرنا، جیبوتی به عنوان یكی از كوچكترین و كم جمعیت ترین كشورهای آفریقا در اقدامی هماهنگ با آل سعود، روابط دیپلماتیك خود با ایران را قطع كرد. این مساله سبب شد در فضای مجازی شایعاتی مبنی بر نیاز به اجازه این كشور برای تردد كشتی های تجاری و نفتی ایران در آبراه بین المللی باب المندب مطرح شود.
اقتصام(1)1108 ** 2023

سرخط اخبار اقتصاد