خودكشی بین نظامیان آمریكایی افزایش یافته است

تهران - ایرنا - پنتاگون با انتشار گزارشی از وضعیت روحی نظامیان آمریكا از افزایش شمار خودكشی نیروهای عملیاتی و ذخیره این كشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، نتایج گزارش تازه انتشار وزارت دفاع آمریكا تایید كننده یافته های یك تحقیقات مستقل دیگر است كه چندی پیش انتشار یافت و نشان می داد كه آسیب های روحی و روانی بین نظامیان آمریكایی در طول سال ها رو به گسترش خواهد بود.
گزارش جدید پنتاگون بیانگر آن است كه در سه ماهه سوم سال 2015 هشت مورد خودكشی بین تفنگداران ثبت شده است در حالیكه در مدت مشابه سال 2014 تنها یك واقعه خودكشی بین این نیروها گزارش شده بود.
در این مدت نیز بیش از 72 واقعه خودكشی بین نیروهای عملیاتی و 70 مورد نیز در برای نیروهای ذخیره ثبت شده است.
از سوی دیگر شمار خودكشی بین نیروهای ارتش و ذخیره تفنگدار در سه ماهه سوم سال 2015 به بیش از 30 مورد افزایش یافته كه نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن دو برابر رشد نشان می دهد و افزایش های چند برابری خودكشی، شمار مرگ خودخواسته نظامیان در آمریكا را افزایش داده است.
یافته های گسترده ترین تحقیقات نیز كه سال گذشته انتشار یافت، نشان داده بود فشار آسیب های روحی و روانی دلیل روند افزایشی خودكشی نظامیان آمریكایی است.
به گزارش روزنامه آمریكایی «یو اس ای تودی»، تحقیق انجام شده از جمع حدود یك میلیون سرباز بازگشته از عراق و افغانستان، دانشمندان را به این نتیجه رساند كه آسیب های روانی سربازان بازگشته از ماموریت های جنگی و همچنین در داخل كشور به عنوان شاهد وقایع جنگ، سبب اقدام به خودكشی شده است.
یافته های تحقیق موسسه ملی بهداشت روانی آمریكا نیز نتایج تحقیقات محققان را تایید می كند.
این تحقیق طولانی با هزینه 65 میلیون دلاری به انتشار سه گزارش آنلاین و جداگانه تحلیلی در نشریه انجمن روان پزشكی آمریكا منتهی شد.
یكی از یافته های كلیدی تحقیق این است كه نرخ خودكشی بین سربازان خدمت كرده در عراق و افغانستان بین سال های 2004 و 2009 دو برابر شده و به بیش از30 نفر در هر یكصدهزار تن رسیده است.
همچنین میزان خودكشی بین سربازانی كه هرگز در این مناطق خدمت نكرده اند سه برابر و به حدود 25 تا 30 نفر در هر 100هزار تن افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، نرخ خودكشی بین غیرنظامیان با وضعیت جنسیتی و جمعیت شناختی مشابه 19 نفر در هر یكصدهزار تن بوده است.
از سوی دیگر، در حالیكه شاخص خودكشی بین نظامیان آمریكایی همواره پایین تر از غیرنظامیان بوده است، اما در سال 2008 از آن پیشی گرفت.
این تحقیق سوابق آسیب های روانی سربازان را بررسی كرده است كه بر اساس آن، نرخ خودكشی در ارتش همچنان افزایش یافته و در سال 2012 به بالاترین میزان رسید.
یافته های تحقیق یاد شده همچنین نشان می دهد از هر چهار سرباز آمریكایی، یك نفر دست كم به یك نوع اختلال روانی دچار است و یك نفر از هر10 نفر با چند اختلال روانی دست و پنجه نرم می كند.
اروپام 1516