چهارمين همايش راهبري و مديريت فناوري اطلاعات برگزار مي شود

تهران- ايرنا- چهارمين همايش راهبري و مديريت فناوري اطلاعات با موضوع 'سنجش، پايش و كنترل راهبري و مديريت فناوري اطلاعات' روزهاي 14 و 15 دي ماه در سالن مركز مطالعات و بهره وري منابع انساني سازمان مديريت صنعتي برگزار مي شود.

رئيس دبيرخانه چهارمين همايش راهبري و مديريت فناوري اطلاعات، روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ساز و كارهاي سنجش، پايش و كنترل راهبري و مديريت فناوري اطلاعات، معيارها، شاخص‌‏ ها در حوزه راهبري و مديريت فناوري اطلاعات، نظام‏‌ هاي مديريت و فرآيند سنجش، پايش و كنترل فناوري اطلاعات و سنجش كيفي خدمات و محصولات فناوري اطلاعات از جمله محورهاي اين همايش است.
علي آذركار، ترويج فضاي كسب و كار، توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت، تبادل تجارب و اطلاعات را از جمله اهداف برگزاري اين همايش برشمرد و اظهار كرد: سعي شده است كه در اين همايش روي برنامه هاي كاربردي تمركز بيشتري انجام شود.
وي بر لزوم توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت تاكيد كرد و گفت: همچنين تلاش مي شود در زمينه ارائه پايان نامه هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در حوزه مديريت فناوري فراهم شود تا شرايط لازم براي آشنايي صنعت با توانمندي هاي دانشگاه و دانشگاه با نيازهاي صنعت، فراهم شود.
آذركار، ارائه 18 مقاله علمي، اعطاي جايزه ظرفيت كارفرمايي و برپايي نمايشگاه را از جمله برنامه هاي اين رويداد برشمرد و گفت: بايد بتوانيم ارزيابي و ارتقاء ظرفيت كارفرمايي را ايجاد كرد.
وي در خصوص يكي از ضعف هاي حوزه فناوري اطلاعات گفت: ضعف كارفرمايي در زمينه هائي مانند تعريف، هدايت، اجرا و مديريت پروژه وجود دارد كه بايد با ارائه مدل هاي مناسب و نظارت و كنترل دقيق اين معضل را برطرف كرد.
رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي نيز كشور برگزاري اين گونه همايش را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: برگزاري اين گونه همايش ها از جمله كارهاي اساسي است كه اين سازمان به دنبال اجراي آنها مي باشد.
'ناصرعلي سعادت' بر لزوم رفع مشكلات حوزه صنعت به خصوص فناوري اطلاعات تاكيد كرد و افزود: اين سازمان با همكاري ساير بخش هاي مرتبط در تلاش است كه فعاليت هاي حوزه فناوري اطلاعات در يك روال منطقي و عقلاني پيش رود تا سبب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود.
علمي**1201**2017