ايران الگوي تمدن سازي نوين اسلامي براي تمام جهانيان مي شود

كرج- ايرنا- معاون پژوهشي حوزه علميه خواهران كشور گفت: ايران در صورتيكه به چهار الگوي تمدن دست يابد، مي تواند الگوي تمدن سازي نوين اسلامي براي تمام جهانيان باشد.

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام والمسلمين علي اكبر حصاري روز پنجشنبه در آئين پاياني همايش جمعيت، خانواده و سبك زندگي اسلامي كه توسط حوزه علميه خواهران استان البرز در مديريت حوزه علميه خواهران استان برگزار شد، افزود: دستيابي به اين هدف نيازمند چهار منبع اساسي اقتصاد قوي، جامعه پايدار، سبك زندگي و فرهنگ پيشرو و اقتدار سياسي و حاكميت ملي مقتدر است.
وي با اشاره به اينكه تا اين چهار عامل نباشد حرف زدن از تمدن كار عبثي است، اظهار داشت: تمدن نه در كشور ضعيف و كوچك فقير و نه كشوري كه بهره اي از نخبگي و علم نداشته باشد، جاي دارد.
وي به تحقيقات در حوزه سبك زندگي به عنوان ابرپروژه ي تحقيقاتي سبك زندگي ياد كرد كه اكنون 10 ها و صدها پروژه بزرگ زيرمجموعه آن در كشور است تا به آنچه كه مقام معظم رهبري در حوزه جمعيت و زندگي اسلامي مدنظرشان است و تاكيد دارند، دست يابيم.
معاون پژوهشي حوزه علميه خواهران كشور گفت: اين موضوع اكنون مهمترين و حساس ترين موضوعي است كه بايد همه ي مراكز علمي تحقيقاتي كشور بخصوص حوزه هاي علميه با پايه هاي ديني و دست مايه ها ي ثقلين به آن مبادرت كنند.
وي موضوع خانواده را يكي از كلان پروژه هاي مبحث سبك زندگي دانست و افزود: تمدن زندگي اسلامي كه مورد تاكيد رهبري است بايد در سطح جهاني محقق شود كه نه تنها معرفي بلكه بايد آن را بسازيم.
حجت الاسلام والمسلمين حصاري بيان كرد: تمدن اسلامي كتاب نيست كه نوشته شود بلكه بايستي به عينيت جامعه در آيد و براي استقرار تمدن نوين اسلامي در عرصه هاي مختلفي كارهاي بزرگي انجام دهيم و رسيدن به اين منظور چهارمحور اصلي وابسته به جمعيت دارد.
وي گفت: اكنون علاوه بر اينكه نگران رشد جمعيتي هستيم و نگران پايداري جمعيت نيز هستيم زيرا وقتي رشد جمعيت كم شد ناپايدار هم مي شود و تعامل در انتقال آداب و سنن ديني يكي از اصول فراموش شده ي ماست و همچنين شكل گيري عينيت خانواده در جامعه ما با خانواده بزرگ امكان پذير است.
معاون پژوهشي حوزه علميه خواهران كشور يكي از چهار محور اصلي وابسته به جمعيت را عرصه فرهنگي دانست و افزود: تمام آداب و رسوم ديني و رفتارهاي زيستي صحيح مربوط به عينيت خانواده مي شود.
وي، جمعيت را به عنوان سرمايه اجتماعي دانست و اظهار داشت: بسياري از تغييرات و تحولات اجتماعي با جمعيت دنبال مي شود پس بايستي جمعيت هميشه رشد داشته باشد وهميشه جوان و پويا باشد.
وي اضافه كرد: امروزه بسياري از كشورهاي توسعه يافته رشد جمعيتي پائين، صفر يا منفي دارند و تلاش مي كنند كه قوانين شان را عوض كرده تا جمعيت شان رشد يابد.
حجت الاسلام والمسلمين حصاري به مقايسه ارزش جمعيت در كشورهاي پيشرو در دنيا همچون چين و ژاپن اشاره كرد و گفت: كشوري مثل ژاپن به دليل توسعه خاكش، خاك وارد مي كند تا جمعيتش رشد يابد زيرا جمعيت را سرمايه اجتماعي مي دانند در حاليكه تراكم جمعيت در كشور ما نسبت به تراكم خاك مان خيلي كم است.
وي محور ديگر موثر در توسعه جمعيت را نيروي كار دانست و افزود: در كشوري همچون چين كه ثروتمندترين كشور جهان و همچنين طلب كارترين كشور جهان است و آمريكا بدهكارترين كشور به چين است كه اين ثروت و اقتدار را از نيروي كار و جمعيت بالايش دارد.
وي ادامه داد: چين براي رسيدن به اقتصاد برتر كارش را با صنعت دستي يعني با استفاده از نيروي كار گسترده شروع كرد.
اين مقام مسئول بعد چهارم موثر در جمعيت را بعد سياسي دانست و گفت: جمعيت و عامل انساني منبع اقتدار است يعني رژيمي كه همه ي دار و ندارش بر اساس راي مردم و پشتيباني مردم سرپا است نه قدرت نظامي و پول و ثروت و نه قدرت صنعتي است بلكه مهمترين منبع اقتدارش جمعيت و مردم است.
حجت الاسلام والمسلمين حصاري افزود: برخورداري از يك جمعيت آماده ي كار و پرتوان و پرنشاط جهام هرم جمعيتي جوان كه همان چهار ركن اساسي تمدن هستند را تامين مي كند.

***با انقلاب اسلامي پنجه در پنجه ي ايدئولوژي هاي مدعي جهان انداختيم
وي در ادامه با اشاره به توانمندي هاي مختلف جوانان انقلاب اسلامي گفت: با ورود به عرصه زندگي اجتماعي با موضوع انقلاب اسلامي پنجه در پنجه ايدئولوژي هاي مدعي جهان انداختيم و اتفاق بسيار بزرگي كه با انقلاب افتاد رويارويي اين ايدئولوژي ها بود.
معاون پژوهشي حوزه علميه خواهران كشور تاكيد كرد: در اين سال ها دنيا به شدت به هم وابسته و تنيده شده و اين قرن، قرن رقابت ايدئولوژي هاي جهاني است يعني همه ي مكاتب و مذاهب ايدئولوژي قوي نداشتند از چرخه ي رقابت حذف شده و فقط ايدئولوژي هايي كه حرف براي گفتن در عرصه جهاني داشتند باقي ماندند.
وي گفت: اين واقعيت بسيار مهم يعني اينكه بالاترين نياز را به پرداختن به موضوع سبك زندگي داريم و بايد مدل زيست بشر را در جامعه متلاطم امروز در ابعاد جهاني داشته باشيم.

***110 مقاله به دبيرخانه همايش جمعيت، خانواده و سبك زندگي رسيد
مدير حوزه علميه خواهران استان البرز نيز به ارائه گزارش در خصوص اين همايش پرداخت و افزود: برگزاري اين همايش تحقيقاتي در شوراي سياست گذاري حوزه علميه استان در ابتداي سال جاري برنامه ريزي شد تا يكي از دغدغه هاي نظام كه جاي كار در حوزه علميه را داشت، برطرف شود.
حجت الاسلام والمسلمين ابوالفضل بني احمدي افزود: با فراخوان اين همايش تحقيقاتي، 110 مقاله به دبيرخانه همايش رسيد كه در داوري اوليه 70 درصد آن ها قابليت طرح در همايش را داشت و در داوري دوم نيز نفرات اول تا سوم انتخاب و هفت مقاله شايسته تقدير نيز انتخاب شدند.
وي اظهار داشت: مجموع اين مقالات به صورت كتاب منتشر خواهد شد تا براي بهره وري در اختيار مجامع علمي قرار گيرد.
در پايان اين همايش از نفرات برتر تجليل به عمل آمد.ك/2
6156/1535

سرخط اخبار استان‌ها