تبديل خوشه هاي صنعتي به خوشه هاي فناوري ضروري است

تبريز- ايرنا- مدير منطقه ويژه علم و فناوري ربع رشيدي بر ضرورت ارتقاي خوشه هاي صنعتي آذربايجان شرقي به خوشه هاي فناوري تاكيد كرد.

به گزارش ايرنا از روابط عمومي اين منطقه، علي جهانگيري روز پنج شنبه در نشست تخصصي توسعه فناوري هاي مرتبط با چرم گفت: در زمينه توسعه فناوري هاي چرم بايد وظايف دولت، بخش خصوصي و دانشگاه ها به روشني مشخص شود.
وي با تاكيد بر حفظ مولفه هاي زيست محيطي در امر گسترش صنعت چرم در استان خاطرنشان كرد: برنامه هاي پيش بيني شده براي توسعه اين صنعت بايد با توجه به مولفه هاي زيست محيطي عملياتي شود.
جهانگيري ادامه داد: مشكلاتي كه درزمينه تصفيه فاضلاب صنعت چرم مطرح مي شود بايد مورد توجه ويژه مسئولان امر قرارگيرد تا تصفيه فاضلاب شهرك چرم به عنوان پروژه اي مستمر در دستور كار اداره هاي مرتبط باشد.
وي با اشاره به جايگاه برجسته استان آذربايجان شرقي در صنعت چرم كشور افزود: حفظ اين جايگاه با تكيه بر روش هاي نوين و حركت به سمت خوشه هاي فناوري ممكن خواهد بود تا ما بتوانيم دردنيا نيز به جايگاه واقعي خود در صنعت چرم دست يابيم.
رئيس هيئت مديره اتحاديه توليد كننده ها و صادر كننده هاي چرم استان نيز در اين نشست گفت: توسعه صنعت چرم سبك در دستور كار اين اتحاديه قرار داد و ما تلاش مي كنيم جايگاه صنعت چرم را به عنوان هويت اين استان ارتقا دهيم.
مسعود بنابيان از تهيه سند راهبردي و بالادستي صنعت چرم كشور دراين اتحاديه خبر داد و گفت: اين سند به وزارت صنعت ، معدن و تجارات ارائه شده است.
وي با اشاره به ايجاد بازارهاي بين المللي درزمينه چرم تبريز گفت: ما توانسته ايم با ايجاد ارتباط گسترده با كشورهاي اروپايي تفاهم نامه همكاري با اتحاديه چرم كشور ايتاليا را امضا كنيم.
تصفيه خانه شهرك چرم، موانع موجود در امر صادرات و نبود زنجيره كامل ماليات بر ارزش افزوده از جمله مشكلاتي بود كه از سوي فعالان صنعت چرم استان دراين نشست مطرح شد.
6120/ 1495

سرخط اخبار استان‌ها