تشديد تحريم هاي روسيه عليه تركيه سرخط مهم روزنامه هاي يونان 10/دي

آتن- ايرنا- تشديد تحريم هاي روسيه عليه تركيه ، شدت يافتن بمباران مواضع گروه هاي تروريستي، بحران مالي يونان و نگراني مردم از آينده فرزندان خود، نگراني اروپا از حمله تروريستي در ايام جشن هاي سال نو سرخط تعدادي از روزنامه هاي مهم روزپنجشنبه دهم دي ماه يونان را تشكيل مي دهد.

**كاتي مريني
- بانك هاي يونان خطاب به دولت: يونانيان بيش از 30 ميليارد يورو در منازل خود نگهداري مي كنند
- اصلاحات در ساختار بيمه هاي تامين اجتماعي مشكل اصلي دولت يونان با وام دهندگان است
- روسيه خواستار بهبود روابط با آمريكا شد
- شهرهاي بزرگ اروپايي نگران حملات تروريستي در سال نو هستند

**اثنوس
- يونانيان نگران آينده فرزندان خود هستند
- دولت يونان: ما درمذاكرات با وام دهندگان از حق ملت دفاع مي كنيم
- تحريم هاي روسيه بر عليه تركيه شدت بيشتري مي يابند
- نگراني مسئولان اروپايي از حمله احتمالي تروريستي در خلال جشن هاي سال نو

**تانيا
- دولت يونان: اصلاحات در ساختار بيمه هاي تامين اجتماعي لطمه اي به قشر كم درآمد نخواهد زد
- بانك مركزي اتحاديه اروپا: يونان خطر تشديد بحران مالي را پشت سر گذاشته است
- نگراني اروپا از حمله احتمالي تروريستي در ايام جشن هاي سال نو
- بمباران مواضع گروه هاي تروريستي در سوريه بشدت ادامه دارد

** اوگي
- دولت يونان: مواضع سخت گيرانه آلمان درباره يونان بهانه جويي است
- نخست وزير يونان: حقوق بازنشستگان تضمين شده است
- تشديد تحريماي روسيه عليه تركيه
- صندوق بين المللي پول: وضع اقتصادي جهان درسال آينده بهتر نخواهد شد
اروپام**462**1586

سرخط اخبار جهان