9آزمايشگاه آزمون كاليبراسيون در كشور تاييد صلاحيت شد

كرج- ايرنا- رئيس مركز ملي تاييد صلاحيت سازمان ملي استاندارد گفت: در دوازدهمين نشست كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون 9 آزمايشگاه در كشور تاييد صلاحيت شد.

كاليبراسيون، ايجاد نظامي موثر به منظور كنترل صحت و دقت پارامترهاي دستگاه هاي آزمون و وسايل اندازه گيري و كليه تجهيزاتي است كه عملكرد آنها بر كيفيت اين فرايند تاثيرگذار است.
عليرضا خاكي فيروز روز پنج شنبه در گفت وگو با خبرنگارايرنا افزود: اين آزمون به منظور اطمينان از تطابق اندازه گيري هاي انجام شده با استانداردهاي جهاني انجام مي شود.
وي اظهار كرد: صلاحيت اين آزمايشگاه ها با حضور نمايندگان سازمانهاي دولتي و انجمنهاي تخصصي در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران بررسي شد.
رئيس مركز ملي تاييد صلاحيت ايران يادآور شد:همچنين در اين نشست با تجديد و گسترش دامنه كاربرد 6 آزمايشگاه و افزايش دامنه كاربرد 4 آزمايشگاه ديگر موافقت شد.
وي ادامه داد: اين آزمايشگاههاي تاييد صلاحيت شده در زمينه در زمينه غذايي، كاليبراسيون ، شيمي ، ميكروبي، متالورژي ، برق و مكانيك فعاليت مي كنند.ك/3
7411/ 6155

سرخط اخبار استان‌ها