حزب سوسياليست اسپانيا ازنخست وزيرفعلي‌ حمايت نمي كند/هيچ حزبي براي تعيين نخست وزير راي لازم را كسب نكرد

مادريد - ايرنا - «اسكار لوپز» سخنگوي حزب سوسياليست اسپانيا درمجلس سنا اطمينان داد كه ازبه قدرت رسيدن «ماريانو راخوي» نخست وزير فعلي‌ حمايت نخواهد كرد.

به گزارش ايرنا، لوپز چهارشنبه شب درگفت وگو با شبكه كانال 5 اسپانيا برمخالفت قاطع خود با يك دولت جديد به رهبري راخوي تاكيد كرد وگفت: اين برغم ان است كه نخست وزير پيشنهاد تشكيل يك ائتلاف بين احزاب مردمي، سوسياليست وشهروندان براي كسب اكثريت پارلماني را داده است .
وي ادامه داد :ما مي‌ خواهيم راخوي وحزب مردمي را از قدرت اخراج و سياست كشور را تغيير دهيم .
لوپز اشاره كرد : اگرحزب سوسياليست از حزب مردمي براي رسيدن به قدرت حمايت كند مانند يك كلاهبرداري بزرگ ازراي دهندگان است .
چهار حزبي مردمي، سوسياليست، شهروندان وپودموس كه بيشترين شانس را براي پيروزي درانتخابات اسپانيا داشتند، هيچكدام راي اكثريت مطلق براي تعيين نخست وزير وتشكيل دولت را كسب نكردند.
درچنين وضعي، احزاب براي تشكيل دولت نياز به ائتلاف با يكديگر دارند اما در اسپانيا به جز حزب مردمي، ساير احزاب به صراحت اعلام كرده اند كه با احزاب ديگر ائتلاف نخواهند كرد.
سخنگوي حزب سوسياليست، درخواست برگزاري انتخابات مجدد را نا معقول وبي‌ احترامي به مردمي دانست .
با اين حال، وي اشاره كرد كه درصورت برگزاري انتخابات جديد، حزب سوسياليست، نامزد خود را براساس روش داخلي‌ انتخاب خواهد كرد .
اروپام *5*491/1859

سرخط اخبار جهان