داروی جدید سرطان سینه ظرفیت درمان سایر سرطان ها را نیز دارد

تهران- ایرنا- كارشناسان اعلام كردند 'پالبوسیكلیب'Palbociclib یك داروی خوراكی جدید در درمان سرطان سینه، ظرفیت مقابله با سایر انواع سرطان را دارد.

به گزارش گروه علمی ایرنا از مدیكال اكسپرس، پالبوسیكلیب با جلوگیری از فعالیت آنزیم های CDK4 و CDK6، تقسیم سریع سلول های سرطانی را هدف قرار می دهد. این دارو به واقع نخستین بازدارنده در برابر فعالیت دو آنزیم یاد شده است كه عملكرد آن برای درمان سرطان سینه تایید شده است.
'آمی كلارك' از اعضای مركز سرطان آبرامسون در دانشگاه پنسیلوانیا و محقق ارشد در این مطالعه كه نتیجه آن در JAMA Oncology منتشر شد، گفت: تمامی سلول های زنده تقسیم سلولی دارند و از این رو، ظرفیت منحصر به فرد پالبوسیكلیب برای توقف روند تقسیم سلولی، امكان كاربرد گسترده تر دارد. استفاده از این دارو در كنار سایر روش های درمان سرطان همچون شیمی درمانی، هورمون درمانی و درمان هدفمند، می تواند یك تاثیر تركیبی قوی در مقابله با انواع سرطان ها داشته باشد. به عنوان مثال، افزایش قابل توجه آنزیم CDK4 در سرطان های پوست و مری گزارش شده است.
در درمان هدفمند Targeted therapy از داروها و سایر مداخلات برای شناسایی دقیق تر سلول های سرطانی و حمله به آنها بدون وارد كردن آسیب چندان به سلول های عادی استفاده می شود.
به گفته محققان دانشگاه پنسیلوانیا، پالبوسیكلیب تاثیرات جزیی روی سلول های عادی به غیر از سلول های سفید خون به جا می گذارد، این دارو در تومورها موجب انقباض و به عبارت دیگر، توقف رشد می شود. با مشاهده عملكرد این دارو در هدف قرار دادن دو آنزیم CDK4 و CDK6، احتمالا از آن به صورت تركیبی برای ارتقای كارایی سایر مولفه های ضدسرطانی استفاده خواهد شد.
علمی**2017