استانهای كشور دارای مجتمع های فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثارمی شوند

تهران- ایرنا- رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران گفت: احداث مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار در هر یك از استانهای سراسر كشور از برنامه های بنیاد شهید است.

به گزارش ایرنا از بنیاد شهید، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی شهیدی با تاكید بر اینكه ارائه خدمات به ایثارگران از اهداف اصلی تاسیس مجتمع های فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثاراست، خطاب به اعضای هیات امنا وهیات مدیره موسسه، اظهاركرد: باید بكوشید تا با رفع موانع موجود این مجتمع ها درتمام استانها افتتاح شده و با بهره برداری صحیح و تجهیز مناسب به جامعه شاهد و ایثارگر و آحاد مردم كشور خدمت رسانی كنند.
وی افزود: تاكنون نیز گام های خوبی برای بهبود فعالیت های این مراكز كه در گذشته به صورت پراكنده برداشته شده است ولی برای رسیدن به نتایج مطلوب باید گام های بلندتری برداشت.
رئیس بنیاد شهیدو امور ایثارگران با اشاره به شرایط سنی و نیازهای توانبخشی جانبازان وایثارگران بیان داشت: ارتقا خدمات مجتمع ها فرهنگی، ورزشی و توانبخشی برای ایثارگران و آحاد مردم جامعه یك ضرورت است.
عضوهیات مدیره و مدیرعامل موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار گفت: با وجود تعداد 165 مركز تحت پوشش، 1783 برنامه فرهنگی و ورزشی در مجتمع های ایثار برگزار شده است.
محمدرضا پورحاج رضایی دربیان گزارش اقدامات انجام شده در9 ماهه سال 94، افزود: بررسی و شناخت وضع موجود از حیث مراكز، ساختار نیروی انسانی، سیستم های نرم افزازی، شناسایی مشكلات و موانع موجود و انتخاب راه حل های مناسب و اجرایی كردن آن ها و استقرار و راه اندازی سیستم نرم افزاری جامع مالی و اداری از جمله فعالیت های این موسسه در سال جاری است.
این جلسه با حضور سردار انصاری، قائم مقام بنیاد و رئیس هیات مدیره، حجت الاسلام موذنی، معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد و نایب رییس هیات مدیره، میرمرادی، معاون توسعه مدیریت بنیاد، عباسپور، معاون بهداشت و درمان بنیاد، سفاهن، پیرحیاتی و پور حاج رضایی به عنوان اعضای هیات مدیره موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار برگزار شد.
درپایان مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار، صورت های مالی سال 1393، برنامه و بودجه سال 1394 و انتخاب شركت مفید راه بر به عنوان حسابرس این موسسه به تصویب اعضا رسید.
اجتمام/1724

سرخط اخبار جامعه