سلول هاي بنيادي جايگزين مواد مصنوعي در درمان بيماري هاي دهان، فك و صورت

تهران- ايرنا- معاون پژوهشي مركز تحقيقات جراحي فك و صورت گفت: تحقيقات گسترده اي در زمينه درمان آسيب هاي وارده به بافت صورت و غدد بزاقي با استفاده از سلول هاي بنيادي در مرحله آزمايشگاهي در حال انجام است كه نتيجه حاصل از آن مي تواند جايگزين مواد مصنوعي شود.

به گزارش گروه علمي ايرنا از دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتر نغمه بهرامي گفت: علوم جديد در حيطه پزشكي به سمت پزشكي شخصي (personal medicine) مي رود تا با توجه به ساختار ژنوميك، سلول هاي سوماتيك و سلول هاي بنيادي موجود در هر بيمار، درمان هاي مخصوص بيماران ارائه شود.
وي افزود: استخراج سلول هاي بنيادي از فرد بيمار و كشت و استفاده از آن، درمان موثري است كه در علم مهندسي بافت به آن پرداخته مي شود.
بهرامي اظهار كرد: درحال حاضر بسياري از مشكلات استخوان فك بالا، پايين، گونه و ناحيه سر به دلايل مختلف مانند ناهنجاري هاي مادرزادي و ضربه (تروما) با مواد مصنوعي و فلزي يا انواع گرفت هاي استخواني درمان مي شوند.
وي خاطرنشان كرد: هدف از توجه به اين عرصه استفاده از سلول هاي بنيادي بيماران به جاي استفاده از مواد مصنوعي است كه حتي با استفاده از اين سلول ها مي توان بافت دندان آسيب ديده را بازسازي كرد.
بهرامي ادامه داد: تحقيقات گسترده اي در مورد بيماراني كه در اثر حادثه دچار آسيب هاي بافت صورت و يا از بين رفتن غدد بزاقي شده اند، درحال انجام است كه در صورت كاربردي شدن، مزاياي بسياري براي بيماران در پي خواهد داشت.
وي با اشاره به يكي از اين تحقيقات اظهار كرد: تحقيقاتي در مورد يكي از سلول هاي سازنده بافت دندان كه از سلول هاي بنيادي تشكيل شده است و مي تواند ميناي دندان را ترميم كند و در عرصه پيشگيري و درمان پوسيدگي ها موثر باشد، درحال انجام است.
معاون پژوهشي مركز تحقيقات جراحي فك و صورت تصريح كرد: همچنين 6 پايان نامه دانشجويي مربوط به سلول هاي بنيادي در حال حاضر در دانشكده دندان پزشكي و مركز تحقيقات جراحي فك و صورت در دست تهيه است.
سمينار سلول هاي بنيادي و دندان پزشكي بازساختي در بيماري هاي دهان، فك و صورت با همكاري ستاد سلول هاي بنيادي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در روزهاي 10 و 11 دي ماه در دانشكده دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي شود.
جداسازي سلول هاي بنيادي، نحوه اثبات و كشت آنها، درمان بيماري ها و ناهنجاري هاي حيطه دهان، فك و صورت ازجمله محورهاي مورد بحث در اين سمينار است.
علمي **1354**1834