طرح هاي علمي و پژوهشي دانشگاه ها بايد منجر به توليد ثروت شود

قم - ايرنا - معاون پژوهش و فناوري دانشگاه جامع علمي و كاربردي گفت: با ايجاد مركزهاي رشد خوشه هاي فناوري و حمايت از محققان و مبتكران، طرح هاي علمي و پژوهشي بايد منجر به توليد ثروت شود.

به گزارش ايرنا، حميد راشدي روز دوشنبه درهمايش لزوم ايجاد مركزهاي رشد خوشه هاي فناوري دانشگاه جامع علمي كاربردي قم با اشاره به سير تحول نظام آموزش عالي كشور در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، از آموزش محوري به فن آفريني افزود: دانشگاه ها بايد كارآفرين باشند و از طريق طرح هاي پژوهشي توليد ثروت كنند.
وي افزود: در همين زمينه دانشگاه جامع علمي و كاربردي با هدف تربيت نيروي مهارتي و كارآفرين كه بتوانند در كنار تحصيل، كسب و كار مولد راه اندازي كنند تاسيس شد.
وي ادامه داد: راه اندازي مركز هاي رشد خوشه فناوري در اين دانشگاه در كنار پارك هاي علم و فناوري مي تواند به گسترش رابطه ميان صنعت و دانشگاه و استفاده از ايده هاي علمي در نظام صنعت كشور كمك كند.
راشدي گفت: اگر بخواهيم فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه ها را تبديل به ثروت كنيم ابتدا بايد زمينه تبديل شدن آن ها به ايده هاي علمي را فراهم و سپس با استفاده از ظرفيت هاي موجود زمينه هاي تجاري سازي ايده هاي علمي را مهيا كنيم.
وي بيان كرد: بسياري از پايان نامه ها و تحقيق هاي دانشگاهي كه هم اكنون تنها در كتابخانه مركزهاي علمي قرار دارد اگر مورد توجه قرار گيرند مي توانند به ايده هاي اقتصادي تبديل شوند و از قابليت هاي آن ها در راه اندازي كسب و كارهاي مولد استفاده كرد.
وي با اشاره به اينكه مجموعه اي از عوامل براي تبديل طرح هاي علمي به توليد ثروت مورد نياز است افزود: در همين زمينه در دانشگاه علمي و كاربردي سعي بر اين است كه جنس پژوهش ها، ايجاد كسب و كار و ثروت آفريني باشد.
راشدي گفت: در دانشگاه علمي و كاربردي فضايي فراهم شده است تا ايده هاي خام با توجه به ظرفيت هاي استان ها در حوزه هاي مختلف به نظرات كارشناسي و تخصصي تبديل شود و در اين زمينه ايجاد خوشه هاي فن آور بسيار نقش مهمي دارند.
وي افزود: سعي بر اين است كه مركز هاي رشد خوشه هاي فناور در كنار كارخانه ها و مركز هاي توليدي باشند تا ارائه نظرهاي علمي به بخش صنعتي آسان شود.
وي بيان كرد: براي نمونه مي توان با همكاري دانشگاه جامع علمي و كاربردي قم در مورد صنعت سوهان كه در اين استان مزيت رقابتي دارد خوشه تشكيل داد و با استفاده از توانايي اقتصادي توليد كنندگان مطرح و همچنين ارائه ايده هاي علمي نوين توسط دانشگاه به افزايش سطح توليد اين محصول كمك كرد.
در اين همايش امير حمزه محرابي رئيس دانشگاه جامع علمي و كاربردي استان قم گفت: هدف از ايجاد مركزهاي رشد خوشه هاي فناوري در استان تحول بخشيدن به نظام صنعت است.
وي افزود: اين مركزها منجر به ايجاد تفكر سيستمي و هم افزايي ميان بخش هاي مختلف علمي و صنعتي استان در جهت بالا رفتن سطح توليد و كيفيت محصول ها مي شود.
محرابي بيان كرد: مركز رشد مكاني است تا ايده ها و سرمايه هاي خام در يك مجموعه با يك نظام ارتباطي مشخص به يك مرحله از رشد برسد و بتواند وارد عرصه اقتصادي شود.
وي گفت: در اين مركز ها از ظرفيت انديشمندان جوان براي تغيير چهره صنعت استان و هم افزايي ميان مجموعه هاي علمي با نظام صنعت استفاده مي شود.ك/3
/7405/ 6133/

سرخط اخبار استان‌ها